JADI TUKANG GUNTING (Serial Utuh Ujai)

JADI TUKANG GUNTING (Serial Utuh Ujai)
Oleh: Pambakal Jingah Rabit

Naya kisah Utuh Ujai nang sakulah di SMA Sambang Lihum. Utuh Ujai umpat istrakulirkulir, balajar manjadi tukang gunting rambut. Bangaran urangnya capat pamahaman, jadi tukang lajari kada kauyuhan malajari Utuh. Ampat kali partamuan haja sudah lihay utuh ne manggunting rambut. Sampai guru-guru nang lakiannya, sunyaan manyurung kapala. Pukuknya handak gaya apa haja, asal bapadah haja. Mulai rambut nang kaya turihan puhun gatah nang kaya Ahmad Dani sampai nang kaya kotak amal ampun Tukul Arwana, sutil banar inya manggawi. Imbah malihat kaharatan Utuh Ujai ne, lalu sakulah mausulkan supaya diulahakan salon pakai bagunting rambut lakian di muka sakulahan, salajur manyalajur sagan tambahan pandapatan wan wadah praktik bubuhannya nang handak balajar.

Imbah tuntung salonnya diulah, nang panambayan datang adalah patuan guru nang babacaan di masjid Utuh Ujai. “Handak gaya napa guntingannya?” Jar Utuh Ujai. “Nang biasa haja,” jar patuan guru. Imbah tuntung mangguntingakan, lalu patuan guru ne betakun, “Barapa diaku bayar, Tuh?” Jadi jar Utuh, “Kada usah patuan ae, ulun mangguntingakan pian haja sudah sukur.” Imbah patuan guru bulik ka rumah, isuk harinya datang 12 buting buku agama nang dikirimakan patuan sagan sakulahan Utuh Ujai. Baca lebih lanjut

KAI HIRMAN HANDAK BEANAK (Serial Utuh Ujai)

KAI HIRMAN HANDAK BEANAK (Serial Utuh Ujai)
Oleh: Pambakal Jingah Rabit

Utuh Hirman nang waktu itu kawin wan Aluh Karamunting, wahini baumur 80 an tahun, makanya dikayau kai. Juwa Utuh Ujai anaknya sudah ganal wan rahatan maurak halar katuju manggawil bibinian di pasar. Hari nintu Kai Hirman ne bepander wan Nini Aluh, “Umamu, kayapa pang nah, lawas banar kita kawinan, balum juwa beanak. Utuh Ujai tu lain matan ikam, jadi siapa nang cagaran mawaris harta ikam nang banyak ne?”

“Nah am, kada tahu am. Cuba pang pian pariksaakan ka duktur, kalu sidin ada cara supaya kita mau beanak?”

Isuk harinya, Kai Hirman badua nang bini tulak ka duktur Apam. Lalu sidin bakisah wan duktur pada handak banar beisi anak. Suah haja beisi anak, tapi lain matan bininya nang naya. Lalu duktur manjulungi toplis halus. “Mun kaitu, pian isuk datang lagi ka mari, isi toplis tu wan banyu mani pian, nyaman kami mamariksaakan, kalu banyunya kada harat lagi maka kada mau jadi anak!” Jar duktur Apam nang sabujur papatuhan lawas juwa wan kai. Baca lebih lanjut

Baliur Anum

BALIUR ANUM
Oleh: Roni Race Batola

Siang itu Su Runi, Julak Adum wan Angah Pirman tulakan ka rumah Enor handak malamarakan Utuh Ujal anak Su Runi. Imbah sampai di rumah Enor, rami barunau mamandir masalah jujuran nang dipinta 20 juta ulih abahnya Enor. Runding-runding tatap ja kada bakurangan, kerna kawanian Su Runi 15 juta ja, kada bajadian ahirnya lalu bulikan nang batiga ngini.

Isuknya, nangaran Julak Adum masih baliur anum, mandatangi baasa ka rumah Enor surangan. “Kita ne manyambung pamandiran sumalam nah,” jar Julak Adum bapadah wan abah Enor, “artinya kami satuju ja 20 juta.”

“Iya kah, mudel bawani badudi leh,” jar abah Enor tagas kahimungan. “Mana Su Runi nya kada umpat lagi kah?”

“Inggih kada umpat kerna nang hari ini kada gasan Ujal anaknya pang.”

Takajut abah Enor mandangar, “Imbah pang gasan siapa?”

“Gasan ulun surang pang lamun pian hakun baminantu ulun,” jar Julak Adum.

Mandam abah Enor kada sing suaraan lagi amun pacangan bisian minantu tuha pada sidin.

TUJUH PARIUDE

7 PARIUDE
Oleh: Roni Race Batola

Saapa lawasnya arwah kai Harto jadi presiden saitu jua lawasnya Julak Adum jadi pambakal. Sidin ngini banyak bisian kalabihan nang kaya kapintaran. Di kecamatan wan di kabupaten banyak papatuhan, susialnya tinggi wan jua urangnya jagau wan wani-waninya. Bubuhan nang kada katuju wan sidin kada tapi wani bakutik, mun katahuan sidin antara dua aja, mun kada dibihau dikapik sidin. Jadi satiap ada pamilihan, urang kadada nang waninya mancalunakan diri, sanunuhan ada pasti kalah jua kerna diculasi sidin. Baca lebih lanjut

PARJAKA

PARJAKA

Oleh: “““““““Б-Alhifnie Kotak Libchenx’Naa

Di sabuah kampung ada tadapat saikung pamuda nang kuat banar imannya. Sampai inya handak maninggal di umur nang ka sambilan puluh, sidin tu masih parjaka sakalinya. Sakalinya pas sidin handak maninggal, sidin bapasan lawan kaluarga sidin supaya kaina di batu nisan kuburan sidin ditulisi, ”Aku lahir parjaka, Muda Parjaka, Matipun Parjaka!”
Pas di hari sidin maninggal tu kaluarga sidin batampah lawan urang nang maulahkan batu nisan. Disuruh ae tukang ulah tadi supaya manulisakan nang kaya di kartas unjukan kaluarga almarhum tadi. Sakalinya tukang ulah ngini bingung bangat karana kapanjangan tulisannya, lalu bapikir ae si tukang ulah ngini tadi. Kada lawas imbahnya lalu ae dapat akal, sakalinya nang ditulis tu kada kaya pasanan tadi, tapi tulisannya sudah diubah uleh tukang tadi manjadi, “BALUM TAHU SURGA DUNIA.”

KAYU ULIN (Khusus 20 Tahun Ke Atas)

KAYU ULIN (Khusus 20 Tahun Ke Atas)
Oleh: Roni Race Batola

Rahatan arwah kai Harto jadi prisidin bahari, Julak Ibas ngini siang malam pamainan aja gawian sidin. Satiap bulik dari pamainan dapat mamayan ulih bini sidin. Napa takana 2 hari 2 malam bapatak di padang gatah pamainan. Pas malam nitu main pulang sidin tapi kira-kira jam satuan, duit sidin langis alias habis, balalu sidin bulik. Di parjalan bulik sidin bingung mancari alasan supaya kada dapat mamayan bini,“Mun kana mamai 2 kali sial ngarannya,” jar julak dalam hati. Baca lebih lanjut

Mamanasiakan

MAMANASIAKAN
Oleh: Roni Race Batola

Imbah dipihaka parusahaan wadah Adum bagawi, Adum ne mabuk bapisbukan ja lagi gawian, samantang ada dapat pasangun ngitu ja lagi nang dikutil tiap hari. Kada mayu siang saharian sampai takamalam bapisbukan haja.

“Dum, kam tu kada muyak wan sarik lah bini kam mun siang malam kam tu bapisbukan haja?” Jar Utuh Runi batakun. Baca lebih lanjut