Ading Manis

Ading Manis
lagu daerah Kalimantan Timur

Ading manis awak putih
Basalendang awan bebaju habang
Bulik ‘tan pasar mambawa karanjang
Buah rambay awan buah kuranji

Ading Manis (Ading manis banaran)
Bulik ‘tan pasar (Ading manis banaran)
Handak kuantar ‘mun ading kada mau

Bawa karanjang (Ading bawa karanjang)
Baisi buah (Rambay awan kuranji)
Handak dimakan asam dibuang sayang

Ading Manis
Ading bulik ‘tan pasar
Ading bawa karanjang
Baisi buah rambay kuranji…
2x

Alahai Sayang

Alahai Sayang
Cipt. NN

Itam itam maritam buahnya manis 2x
Mulai bakambang luruh sakaki 2x
Ahay….alahay sayang 2x
Biar hirang lamunnya ‘ku pandang manis 2x
Sakali ‘ku pandang cucuk di hati 2x
Ahay…..alahay sayang 2x
Itam itam tampuknya tampuk palawi 2x
Batanglah kamuning luruh kambangnya 2x
Ahay…..alahay sayang 2x
Biar hirang panggawi tapi panggawi 2x
Awak putih kuning apa gunanya 2x
Ahay…..alahay sayang 2x

Anak lalat ya guring, guring bagantung 2x
anak-anak warik manyanyiakan 2x
Ahay…..alahay sayang 2x
Kada harat rupanya lamun bauntung 2x
Kalakuan baik lagi baiman 2x
Ahay…..alahay sayang 2x
Hura ahuy ahuy ahuy hura ahuy 2x

Banih ditambat daunnya cunday ala sayang 2x
Banih di tabing tangkay-nya karing 2x
Banih angkat ka dalam kinday 2x
Ambillah panting kita banyanyi 2x
Hura ahuy ahuy ahuy hura ahuy 2x

Undang-Undang Sultan Adam (Versi Bahasa Belanda)

SERIE L.
B OR N E O

No. 18

OENDANG OENDANG SOELTAN ADAM (1835)

Van list in 1881 door A.M. Joekes reeds gepubliceede vorsieuedist van Sultan Adam van Bandjarmasin ontring demmissie voor het adatroelit een dear het gewestelijk bestuur gezonden afschrift. Hieronder volgt de teksi, doeh vargezeld van de vertaling van Joekes, dians aanteekeningen, en diens toeliahting, alie te vinden in Indische Gids 1881, II, bls. 119 – 186. De volgondo van de genoemde gegevens is hierender zoo ingericht als voor de gebruikers liet geriefelijkst sehijnt te zullen zijn. De spelling van liet Maleisch is in over eenstemming gobracht met de officieel gevolgde spelling-Van Opliuijsea; ontzien, — De noten zijn van de commissie voor het adatreclit.

I. Tekst en vertaling van het adiet

In het jaar 1251 op Deaderdag den vijftienden dag van de maandal’ anoharam, ‘s morgens te negen ure, heb ik Sultam Adam deze verordening uitgegeven voor al mijne onderdanen opdat hun godsdienst en opdat tussehen hen niet veelvuldige geschillen mogen bestaan – zoomede dat het den reehter gemakkelijk moge worden recht over hen te spreken.
Ik hoop zeer dat al hunne verhondingen door deze mjne verordening geregeld (goed) mogen worden.
Deze verordening bevat de volgende artikelen. Baca lebih lanjut