Kumpai Lalangsatan si Kumpai Maling

Lalangsatan-Kumpai Maling

Ini merupakan sejenis rumput liar yang biasa tumbuh di dekat rumah-rumah kita. Suatu hari saya diberitahu bahwa rumput ini mempunyai khasiat menyembuhkan anak balita yang sedang sakit perut karena masuk angin. Ketika anak saya yang waktu itu berumur kira-kira lebih 1 bulan sakit perut, saya coba meramukannya untuk anak saya. Dengan kekuasaan dan izin Allah, maka anak saya bisa senyum lagi.

Cara penggunaan:
1. Ambil beberapa lembar daunnya (yang bagus ganjil)
2. Remas-remas daun tersebut dengan air kapur sampai hancur (kapurnya jangan banyak)
3. Oleskan di perut anak kita

SIRIH HABANG

SIRIH HABANG
Oleh: TumanggungArga Sandipa BatanggaAmas
(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Sirih Habang (Koleksi Tumbuhan Berkhasiat Pulau Borneo)

Kada disangka sakalinya tie daun sirih macam-macam jua warnanya lieh? Wan ada jua apuahnya hagan ubat. Sabuting di antaranya nintu sirih habang ngarannya, kalunya ngaran latinnya PIPER CROCATUM nang tamasuk sajanis bubuhan PIPERACEAE.

Sirih Habang naya bantuk wan ukurannya sama haja wan sirih nang hijau, lamun nang babida tu tie batang wan daunnya nang bawarna habang kaperak-perakkan wan pina mangkilat. Salain nintu, munnya daunnya dirabit atawa dikunyak-kunyak di tangan, Sirih Habang nintu kaluar landir, wan Sirih Habang naya taharum baunya dari pada sirih hijau. Baca lebih lanjut

TANDUK PUPUL

TANDUK PUPUL
Oleh: TumanggungArga Sandipa BatanggaAmas
(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Tanduk Pupul (Banda-Banda Ba'apuah Pulau Borneo)

Kada disangka sakalinya tanduk binatang banyak manfaatnya salain hagan hiasan, sakalinya tanduk binatang ada jua apuahnya, tarutama tanduk manjangan. Tanduk manjangan naya dasar bujur bagus munnya hagan hiasan dinding rumah, lamun salain nintu tanduk manjangan ni tie ada apuahnya. Apuah nang ada di tanduk nintu tanduk manjangan nang sudah tacabut/tapacul saurangan atawa lantaran baganti tanduk. Tanduk nintu nang dingarani urang TANDUK PUPUL.

Nang ba’apuah kada sapanjangan tanduknya nintu pang, lamun nang ba’apuah di bagian bawah tanduknya haja atawa bagian nang bakas bajarikit di kapala manjangannya. Biasanya munnya urang pakulihan tanduk manjangan nang pupul nintu, bagian bawahnya ditataknya lalu sisa tanduknya nang panjang hagan hiasan dinding rumah. Apuah Tanduk Pupul nintu diparcaya hagan panangkal atawa panawar wisa/racun. Munnya kita atawa ada urang nang kana wisa, hancap haja ambil banyu panas buat ka galas, imbah nintu buat tanduk pupul nintu ka dalamnya. Tutupi galas nintu supaya uapnya kada kaluar. Bilanya banyu nintu sudah dingin, hanyar diminumiakan. Amalakan maminum banyu nintu 3 x sahari.

Bilanya katuju balalah ka padang hutan atawa ka padalaman, buat haja tanduk pupul nintu ka dalam kantong baju atawa kantong salawar, wisa/racun kada wani baparak. Insya’allah dengan izin Allah SWT tanduk pupul nintu ada manfaatnya.

Amiiin. Baca lebih lanjut

KAYU PUTAR

KAYU PUTAR
Oleh: TumanggungArga Sandipa BatanggaAmas
(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Mandangar ngarannya ni tie pina anih pang lah, ‘Kayu Putar’. Kira-kira kita barataan ni tie mambayangakan nang kaya apa gerang bandanya ni tu. Napakah Kayu Putar ni tu kayu nang kawa baputar-putar serongan jadinya dingarani urang Kayu Putar. Panambayannya bingung jua mandangar ngarannya ni tu, lamun pas malihat bandanya sakalinya kayu biasa haja wan kada bisa baputar-putar nang kaya kita bayangakan.

Kayu Putar ni tie kadada bidanya wan kayu biasa, sama-sama tumatan batang atawa ranting puhun jua. Maskipun sama haja padatia kayu, lamun ada bidanya. Nang ngarannya kayu putar na ya di bagian luarnya ada samacam urat-urat kayunya nang kaluar wan malilit (mamutari) ka batang atawa ranting. Urat-urat kayu nin tu kaya sapiral lamun kada ba’aturan lilitannya. Lantaran nin tu lalu dingarani urang “Kayu Putar”. Baca lebih lanjut

PIRING MELAWEN RATAK SARIBU

PIRING MELAWEN RATAK SARIBU
Oleh: TumanggungArga Sandipa BatanggaAmas
(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Banda Banda Ba'apuah Urang Borneo "Piring Melawen Retak Seribu"

Sabarataan urang pasti tahu wan ngarannya PIRING MELAWEN RATAK SARIBU ni tie. Ngarannya gen ratak saribu, barti banyak bangat rangatnya. Sabujurnya piring naya kadanya ratak pang, lamun lantaran gambar atawa motifnya nang bagaris-garis kaya ratak wan banyak bangat, lantaran nangitu lalu dingarani ratak saribu.

Piring na ya tie macam-macam ukurannya, ada nang diamitirnya baukuran 40 cm sampai 60 cm. Piring naya gen banyak jua mutif-mutif tambahannya, ada nang bagambar burung, gambar naga wan gambar kambang. Piring melawen ni tie tamasuk banda langka, kanapa jadinya langka? Itu lantaran umur piringnya nitu ratusan wan ribuan tahun, ada nang diulah urang tumatan abad 17, abad 18, tumatan dinasti Ming, Dinasti Ching, ada jua tumatan jaman majapahit. Baca lebih lanjut