Dari Negeri Sambang Lihum ke Banua Hujung Tanah

PEMBERITAHUAN

Logo Banua Hujung Tanah Page

Kakawanan yang biasanya bergabung di halaman Negeri Sambang Lihum, sekarang halaman tersebut sudah ditutup. Sebagai gantinya dibuatlah halaman baru Banua Hujung Tanah, yang lebih melebarkan visi misinya untuk mengenalkan Sastra, Budaya, Adat, dan Bahasa Banjar kepada dunia.

Mohon dukungan kakawanan untuk me-LIKE halamannya BANUA HUJUNG TANAH

Terimakasih

Pambakal Sambang Lihum

ANGGAP TUNGGUL

ANGGAP TUNGGUL
Oleh: John Kenedy Bucek, Palangkaraya (NSL-05)

Di Disa Negeri Sambang Lihum ada kunjungan matan Kacamatan lengkap wan Unsur Muspidanya. Kabalujuran Pambakal lagi gagaringan lalu sidin minta tulung wan Oom staff sidin gasan manarima wan mambari sambutan bila acara kaina. Pambakal mangiyau Oom ka rumah, sualnya ada nang parlu dipandir akan, singkat kisah.

“Kita imbah isuk kadatangan tamu panting matan kacamatan,” jer Pambakal.

“Inggih, imbah tu napa nang pacang ulun siapakan san manyambut tamu tarhurmat tu?” jer Oom manyahuti. Baca lebih lanjut

Sisingut Takait di Bingkai Utas

Sisingut Takait di Bingkai Utas
Oleh : Tuan Muda Busu Wahyu [NSL’09]

Saapaan sakulah di pasantrin, si John apabila batamu wan Mu’alim (Tuan Guru), inya pasti dah basalaman wan baragapan wan minta do’akan. Hari itu inya batamuan Tuan Guru Ian, lalu basalaman sambil mancium-cium banar si John wan Guru Ian, tapi si John tadi pina pisit banar mamingkuti tangan si Guru Ian.

Ujar Guru Ian, “Sudah-sudah John, nang lain banyak lagi tuh nang handak basalaman wan aku, tu liat ada Acil Atul wan Acil Enor.”

Tapi tatap haja si John mamingkuti tangan Tuan Guru Ian sambil manangis. Ujar Guru Ian, “Lapas ha lagi!” Tatap kada dilapas nya John, basah ai tangan Guru Ian kana banyu mata John. Dikira Tuan Guru dandaman banar wan sidin, sakali dilihati, sisingut John takait di bingkai utas Tuan Guru Ian.

HABIS DITIUP ANGIN

HABIS DITIUP ANGIN
Oleh: Amang Gayam

Julak Tambi wan Amang Hadri kana giliran runda, pas rahat tangah malam Amang Hadri baulah kupi, maklum gasan bagadang supaya kada tapi mangantuk. kada lawas bapadah ae Amang Hadri lawan Julak Tambi.

“Uu marina, ulun handak bakaliling kampung dulu nah. Kontrol kaadaan. Pian tinggal saurangan di sini, jaga pos!” ujar amang Hadri wan Julak Tambi.

“Eeh, ayuha Dri ae,” ujar Julak.

Tulak ae Amang Hadri basapida tinjak bakuliling kampung, tatinggal Julak ae lagi saurangan. Parak satangah jam, kada lawas datang Amang HadrI.

“Kayapa Dri?” ujar Julak.

“Aman haja marina ae,” jar Amang Hadri. Baca lebih lanjut

MANAHANI KANTUT

MANAHANI KANTUT
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Takisah Utuh Ujai nang hanyar kawin wan Acil Enor. Utuh Ujai ne handak mambari kajutan (jar urang tu surprise) wan bininya. “Yang, kita tulakan yu, tapi ikam tutupi dahulu mata ikam wan sapu tangan!”

“Jah, kanapa maka ditutup, ka?” jer nang bini.

“Ulun ada sasuatu gasan pian,” jer Utuh.

Lalu kaduanya barangkat umpat taksi ka wadah nang handak dituntii. Imbah sampai, Utuh mairit bininya masuk ka rumah hanyar nang ditukarinya sumalam. Sakalinya Utuh ne handak mambari kajutan gasan bininya, yaitu manukarakan rumah hanyar. Baca lebih lanjut

Kisah Jin Butul

Kisah Jin Butul
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Takisah Amang Ijun bos sarang burung di daerah Palangkaraya. Bangaran Amang Ijun ne urangnya sugih, jadi rahatan hari Ahad pasti dah inya tulak rekreasi maisi hari parainya. Pukuknya dua juwa, mun kada manimbak burung, bearti maunjun di danau nang taparak rumahnya.

Hari itu Amang Ijun maunjun di danau, rahatan asik mangayuh jukung, inya malihat ada butul nang timbul. Tutupannya pisit banar, hibak wan rajahan nang kada dimangarti Amang ne. Bangaran pina panasaran, lalu Amang Ijun ne meambil tang nang dibawanya bila tulak maunjun. Dibukanya tutup butul tu, sakalinya kaluar palak nang kaya di pilim-pilim Aladin. Palak tadi baubah jadi jin nang pina tabal sisingut wan mambaritakutan siapa nang malihat. Baca lebih lanjut

GALURA BUNG KARNU

GALURA BUNG KARNU
Oleh: Andri Heryadi, Amuntai

Unjun sapat andak kabasah
Bawa bacabur ka pahumaan
Ulun umpat maandak kisah
Mudahan tahibur sabarataan

Takisah Julak Abut taungut di palataran imbah tajulung puswan buruk wan Utuh Ancul kalah bataruh main bal Indonesia kalah 3-0 VS Malaysia, kada dibuka’i Aluh Ubay lawang.

“Ding, Bukai Lawang!”

“Pian kada usah lagi babulikan ka’ai!”

“Umay ding, jatah kaka malam nih mana?”

“Kaina, bila Indonesia manang hanyar stadiun dibuka.”

“Nah’am, kada kawa masuk Galura Bung Karnu’am malam nih,” jer Julak sambil bagaru kapala.