Ebook Negeri Sambang Lihum Vol.4

TUNGKARAN

Ebook NSL Vol.4 SERIAL UTUH UJAI

Sakit kapala ada tatambanya. Sakit gigi ada ubatnya. Bapanau, kasai wan laus. Bakurap, kasai wan salap. Tapi mun kapala pusang batatarusan, sabuting juwa tatambanya, bawa tatawa! Nah, kaitu pang motto bubuhan Negeri Sambang Lihum ne, “Jangan Marangut, Bawa Takurihing Haja.”

Hari ne, Arba tanggal sablas dua ribu sablas, kami kawa pulang maulah ebook nang kaampat. Judulnya SERIAL UTUH UJAI.

Ulun salaku pambakalnya, maucapakan tarimakasih nang kada baampihan wan kakawanan sunyaan, khususnya bubuhan admin NSL, wan bubuhan kontributur NSL barataan, nang hakun beulah status di halaman FB NSL wan mambarikan samangat nang kada bapagatan wan ulun, sampai ebook ne kaluar pulang.

Kada manutup kamungkinan pang, mun ebook ne sabagiannya marupakan tarjamahan kisah matan banua lain. Masih banyak lagi kisah nang balum dikaluarakan, kena kita ulah ebook vol. 5 pulang.

Pambakal Sambang Lihum

DOWNLOAD

DOWNLOAD Ebook vol.1-4

Kisah Gunung Batu Bangkai

GUNUNG BATU BANGKAI
Cerita Rakyat Loksado, Kalimantan Selatan
Dikesahakan Beasa Oleh: Adum M. Sahriadi (Pambakal Sambang Lihum)

Gunung Batu Bangkai ne andakannya di Kacamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ngarannya pina anih pang, jar masyarakat di sana jadi dingarani kayatu marga ada sabuting batu nang mahirip wan bangkai manusia. Urang-urang di situ beisi kisah awal pamulaan batu bangkai nentu. Jar urang, batu nentu mangisahakan saurang pamudaan nang bangaran Andung Kuswara. Inya ne durhaka wan umanya. Ahirnya Tuhan manjadiakan si Andung baubah jadi batu. Kisahnya mahirip wan kisah Malin Kundang, matan banua Sumatra sana.

Bahari banar di Loksado ne hidup bibinian nang tuha wan anaknya nang bangaran Andung Kuswara. Si Andung ne pamulaannya baik banar urangnya wan juwa pintar batatamba. Inya beisian ilmu batatamba warisan abahnya nang sudah maninggal. Andung wan umanya hidup rukun wan saling manyayangi. Gawian Andung ne saban hari bacari kayu wan manabang haur (bambu) ka hutan pakai diulah lanting gasan dijual ka pasar. Umanya saban hari mancari babuahan wan pucuk-pucuk daun anum gasan diulah sayur. Baca lebih lanjut

Fungsi Sosial Cerita Rakyat “Nisan Berlumur Darah”

Fungsi Sosial Cerita Rakyat “Nisan Berlumur Darah”

Oleh : M. Jazuli Rahman, S.Pd
http://jufeys17.blogspot.com/2010/11/fungsi-sosial-cerita-rakyat-nisan.html

Cerita rakyat “Nisan Berlumur Darah” tidak hanya milik masyarakat Martapura, tetapi sudh menjadi milik masyarakat Kalimantan Selatan. Cerita ini berkembang mulut ke mulut dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan jaman. Dahulu sering dilakukan penampilan drama tradisional yang menceritakan cerita ini. Terakhir pada tahun 1980-an TVRI Banjarmasin pernah membuat dan menayangkan film tentang cerita rakyat ini. Selain sebagai cerita hiburan di warung-warung dan keluarga dalam bentuk lisan, drama dan film. Cerita ini juga berfungsi sebagai bahan pelajaran muatan local di sekolah dasar khususnya di daerah Martapura.

Sebagian masyarakat Martapura percaya cerita ini benar-benar terjadi, sehingga menjadi legenda yang berkembang. Melegenda cerita tersebut menimbulkan sedikit mitos di masyarakat. Beberapa mitos yang berkembang seperti yang diceritakan H. Syahran yaitu haur kuning yang tumbuh di kuburan Mashor. Ada masyarakat yang percaya jika menemukan kuburan Mashor dan mengambil haurnya untuk digunakan sebagai pemikat wanita. Tetapi masyarakat kesulitan menemukan kuburan Mashor yang mereka percayai. walaupun letaknya dipastikan di Tungkaran, tetapi tidak dapat ditemukan kecuali dengan menggunakan pawang. Menurut cerita yang mereka dapat kuburan Mashor telah diganti nisannya menjadi tanpa nama dan disamakan seluruhnya dengan kuburun lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mengambil sedikit demi sedikit nisan Mashor untuk dijadikan jimat pemikat. Baca lebih lanjut

Wadai Kelepon (Kalalapun), Martapura

Kisah Asal Muasal Wadai Kelepon (Kalalapun)
Kisah Rakyat Matan Kabupaten Banjar, Martapura

Dikisahakan beasa ulih: Adum M. Sahriadi (Pambakal Sambang Lihum)

Wadai Kelepon, Martapura

Wadai kalalapun nang ada wayahini tu pamulaannya kada sama wan bahari, bulat-bulat, di dalamnya behinti gula habang. Mun sudah masak imbahtu diracahi parutan nyiur. Wadai nang kaitu jar urang Martapura ngarannya kelepon atawa kalalapun jar urang hulu sungai manyambat.

Kisah asal muasal wadai ne kaini:

Jaman bahari tu ada dua baranak nang hidup baduaan. Takesah umanya si anak rahatan garing. Sidin ne bakahandak handak mamakan wadai. Bahari tu kada kaya wayahini, bila handak maulah wadai banyak macamannya. Bahari mun meulah wadai cukup mambuat baras ka dalam lasung, imbahtu ditutuk, mun parak jadi galapung, lalu dibuati gula habang wan racahan nyiur nang halus-halus, imbahtu hanyar ditutuk (ditumbuk) pulang sampai likat. Mun sudah likat hanyar wadai nang ditutuk tadi diambil wan sinduk. Wadai nang kaya ne dingarani wadai masak lasung, rasanya nang kaya lamak-lamak manis wan nyaman.

Anaknya nang disuruh umanya maulah wadai tadi lalu manuju dapur. Imbahtu inya manjarang banyu di kuantan. Sambil mahadangi banyu masak, inya meambil lasung gasan manutuk lakatan gasan maulah wadai. Imbah lasung dibalik, takajut nang anak imbah malihat kala (kalajengking) di lasung nang handak dibarasihi. Baca lebih lanjut

Daftar Kata Archais Bahasa Banjar dalam Hikayat Banjar J.J. Ras (1968)

Hikayat Banjar, JJ Ras, 1968

Daftar Kata Archais Bahasa Banjar dalam Hikayat Banjar J.J. Ras (1968)

1.keci hal 228

2.salup hal 228

3.konting hal 228

4.pancalang hal 228, 234

5.galiung hal 228, 248, 292

6.tarparimanai hal 228

7.parimata (permata) hal 228, 272

8.diparsalinnya hal 228, 240, 242, 254, 256, 258, 260, 266

9.distarnya hal 228

10.polam hal 228, 254

Baca lebih lanjut

BATURAI PANTUN

BATURAI PANTUN
Oleh: Ampeak Sie Kaminting Pidakan, Kalua

Pas malam imbah sumbahyang Isya Julak Hirman mangalamun, “Jaman sudah barubah, tv, media-media, wan kahidupan barat sudah bapangaruh lawan masarakat Banjar. Mun kaeni hilang budaya banjar bahari, Baturai Pantun,” jar julak dalam hati. Balalu Julak Hirman mahiyau Utuh Ujai, “Tuh!”

“Pun, bah,” jar Utuh manyahut.

“Sini pian nak!” Ujar Julak Hirman.

Kada lawas datang Utuh Ujai. Lalu julak bapandir, “Pian nak lah baik-baik hidup. Jangan tapangaruh budaya asing. Pian nak ae harus bisa mampertahankan budaya datu-datu kita. Budaya Banjar, tamasuk budaya baturai pantun.”

Lalu Utuh Ujai manyahut, “Inggih bah ae. Ulun masih ingat arwah kai malajari ulun bapantun. Tatap ulun jaga budaya kita.”

Lalu Julak Hirman bapandir, “Abah handak man tes pian nak lah.”

Julak : Tarabang sanja si kalalawar, hinggapnya di akar rambung, bisakah pian ada mandangar, d Banjar sini pasar terapung.

Utuh : Akar rambung digulung talu, nang sagulung ditatak tujuh, pasar terapung nitu di atas banyu, urang bajukung sambil bakayuh.

Julak : Daun waringin batatai pitu, sambatannya si kariwaya, asa kapingin tulak ka situ, di mana garang andak wadahnya?

Utuh : Jarat paikat dadaian kain, kain sadapa gasan sarubung, di halalak situ muhara kuin, jukung tabuka jukung bakubung.

Julak : Akar-akar jadi pulantan, pulantan rusak tatindih halu, ujar habar hibak jualan, baras iwak sayur hintalu.

Utuh : Baras halus baras limbukut, kawa di sumap dikambuh hubi, ada nasi katupat pundut, apam wajik cucur surabi.

“Nah tuh abah ngantuk dah, isuk kita sambung.” (Nang mamicik hp kariting jua sudah tangan…Chakak)

Sekilas Mengenal Teater Tradisional Kalsel “Mamanda”

Sekilas Mengenal Teater Tradisional Kalsel “Mamanda”

Oleh : Arsyad Indradi

Salah satu teater tradisional Kalsel yang masih bisa bertahan hidupnya adalah Mamanda. Mengapa demikian? Sebab cerita dari Mamanda memang mengasyikkan tak kalah dengan cerita sinetron atau film. Walau pun tokoh-tokoh dalam Mamanda “baku” namun dapat ditambah tokoh-tokoh lain dengan cerita yang lain, artinya cerita mamanda dapat diciptakan sesuai dengan perkembangan jaman. Apa lagi durasi pertunjukkan mamanda jang semula semalam suntuk sekarang disesuaikan dengan permintaan, maksudnya bisa durasinya 3 jam atau 5 jam. Istemewanyanya Mamanda, bisa dimainkan dengan sebuah naskah yang utuh seperti terater modern atau hanya dengan mengatur cerita seperti garis besar cerita, babakan dan plot, sedangkan dialog dikenal dengan istilah impropisasi. Pemain-pemain Mamanda memang dikenal keahliannya berimpropisasi. Tokoh-tokoh mamanda yang baku itu adalah Raja, Mangkubumi, Wazir, Perdana Menteri, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan kedua, Khadam, Permaisuri, Anak Raja (bisa putri atau Pangeran). Tokoh-tokoh lain sesuai cerita misalnya Raja dari Negeri lain, Anak Muda, Perampok, Jin, Belanda, atau nama dari daerah lain (Jawa, Cina, Batak, Madura atau lainnya). Seperti juga di teater modern, sebelum pertunjukkan dimulai akan dibacakan sinopsisnya, di mamanda dipaparkan lewat Baladon. Baladon adalah tutur cerita dengan dibawakan berlagu dan gerak tari. Cerita mamanda bisa berkolaburasi dengan seni tari atau musik. Yakni setelah kerajaan selesai bersidang maka akan ditampilkan pertunjukkan tari dengan maksud menghibur raja dengan segenap aparat kerajaan atau ketika kerajaan menang perang diadakan pertunjukkan hiburan tari atau musik panting.

Asal mula Mamanda adalah Badamuluk ketika rombongan bangsawan Malaka (Abdoel Moeloek atau Indra Bangsawan, 1897 M) yang dipimpin oleh Encik Ibrahim dan isterinya Cik Hawa, menetap di Tanah Banjar beberapa bulan mengadakan pertunjukkan. Teater ini begitu cepat populer di tengah masyarakat Banjar. Setelah beradaptasi, teater ini melahirkan sebuah teater baru bernama “Mamanda”. Mamanda mempunyai pengertian “sapaan” kepada orang yang dihormati dalam sistem kekerabatan atau kekjluargaan.

Mamanda mempunyai dua aliran. Pertama: Aliran Batang Banyu. Yang hidup di pesisir sungai daerah Hulu Sungai yaitu di Margasari. Sering juga disebut Mamanda Periuk. Kedua: Aliran Tubau bermula tahun 1937 M. Aliran ini hidup di daerah Tubau Rantau. Sering dipentaskan di daerah daratan. Aliran ini disebut juga Mamanda Batubau. Aliran ini yang berkembang di Tanah Banjar.

Pertunjukkan Mamanda mempunyai nilai budaya Yaitu pertunjukkan Mamanda disamping merupakan sebagai media hiburan juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat Banjar. Cerita yang disajikan baik tentang sejarah kehidupan, contoh toladan yang baik, kritik sosial atau sindiran yang bersifat membangun, demokratis, dan nilai-nilai budaya masyarakat Banjar.

Bermula, Mamanda mempunyai pengiring musik yaitu orkes melayu dengan mendendangkan lagu-lagu berirama melayu, sekarang beralih dengan iringan musik panting dengan mendendangkan Lagu Dua Harapan, Lagu Dua Raja, Lagu Tarima Kasih, Lagu Baladon, Lagu Mambujuk, Lagu Tirik, Lagu Japin, Lagu Gandut, Lagu Mandung-Mandng, dan Lagu Nasib. ********

Sumber: http://teatermamanda.blogspot.com/2008/10/sekilas-mengenal-teater-tradisional.html