HAMUK HANTARUKUNG

Hamuk Hantarakung

Makam Tumpang Talu terletak di Kampung Parincahan Kecamatan Kandangan, berjarak sekitar 1 Km dari pusat kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makam ini adalah makam tiga orang pejuang yakni Bukhari, Landuk dan H.Matamin dalam satu lubang yang gugur pada peristiwa pemberontakan Amuk Hantarukung tanggal 19 September 1899.

Hamuk Hantarakung merupakan salah satu peristiwa bersejarah di kampung Hantarukung, Kalsel. Hantarukung, sebuah kampung kecil sekitar 7 km dari Kandangan (Hulu Sungai Selatan, Kalsel). namun di kampung ini menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-19. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Hamuk Hantarukung merupakan usaha rakyat Hulu Sungai Selatan (Kalsel) dalam mengusir penjajah Belanda.

Gerakan penentangan ini dipimpin oleh Bukhari, seorang pahlawan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Bukhari (1850-1899). Beliau lahir di Hantarukung dan wafat juga di Hantarukung pada tanggal 19 September 1899 di Hantarukung, Simpur, Hulu Sungai Selatan). Bukhari adalah salah seorang pejuang Perang Banjar yang memimpin perlawanan rakyat yang disebut Amuk Hantarukung yang terjadi di masa Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari. Ayah Bukhari bernama Manggir dan ibu bernama Bariah Bukhari semasa mudanya merantau ke Puruk Cahu (Kalimantan Tengah) mengikuti pamannya Kasim yang menjadi panakawan dari Sultan Muhammad Seman. Sejak itu Sultan pun menjadikan Bukhari sebagai panakawan. Baca lebih lanjut

DARAH SYUHADA TUMPAH MEMBASAHI BUMI SUNGAI MALANG

DARAH SYUHADA TUMPAH MEMBASAHI BUMI SUNGAI MALANG
15 September 1860 (150 Tahun Silam)

Disalin kembali Oleh Adum M. Sahriadi (Pambakal Sambang Lihum)
dari Kisah “PERANG BANJAR”
PENANGKAPAN HAJI ABDULLAH (15 SEPTEMBER 1860)

Judul Asli “De Bandjarmasinse Krijg”
Oleh: W.A. VAN RESS
Alih Bahasa oleh: H.M. SALEH
Bibliotheek MINSEIBU Banjarmasin
(Halaman 293-301)

Sungai di Amuntai dengan jukung-jukung sebagai alat transportasi dulu, tahun 1910

Pada tanggal 15 dan 12 September 1860, pasukan Kolonial Belanda kembali berhasil memasuki Amuntai. Hal ini disebabkan karena keuletan pimpinan pasukan Kolonial Belanda, VAN EMDE dan VERSIJCK. Dengan pasukan 100 orang, berhasil mengadakan hubungan antara RINGKAU KANTAN dengan AMUNTAI melalui suatu daerah yang sangat asing sekali.

Di Tabalong pasukan Kolonial Belanda masih dipimpin oleh EICHELBACH. Di sana sempat terjadi perlawanan dari para pejuang yang mengakibatkan tertundanya rencana untuk melumpuhkan para pejuang oleh pasukan Kolonial Belanda. Namun usaha para pejuang tidak dapat bertahan lama, sebulan kemudian pasukan Kolonial Belanda berhasil melumpuhkan perlawanan para pejuang.

Pada tanggal 14 September 1860, dua orang pimpinan pejuang, yaitu PENGHULU SOELATIF dan DJALALOEDIN jatuh dalam perangkap pasukan Kolonial Belanda, akhirnya ditahan dan diperiksa/diselidiki. Tertangkapnya dua orang pimpinan pejuang tersebut dikarenakan usaha kedua pejuang tersebut untuk menyeludup ke dalam tangsi (benteng) pada malam hari untuk membuat keonaran di dalam tangsi, telah diketahui oleh spion (mata-mata) Belanda dan melaporkannya kepada pimpinan pasukan Kolonial Belanda, VAN OIJEN. Baca lebih lanjut

GALURA BUNG KARNU

GALURA BUNG KARNU
Oleh: Andri Heryadi, Amuntai

Unjun sapat andak kabasah
Bawa bacabur ka pahumaan
Ulun umpat maandak kisah
Mudahan tahibur sabarataan

Takisah Julak Abut taungut di palataran imbah tajulung puswan buruk wan Utuh Ancul kalah bataruh main bal Indonesia kalah 3-0 VS Malaysia, kada dibuka’i Aluh Ubay lawang.

“Ding, Bukai Lawang!”

“Pian kada usah lagi babulikan ka’ai!”

“Umay ding, jatah kaka malam nih mana?”

“Kaina, bila Indonesia manang hanyar stadiun dibuka.”

“Nah’am, kada kawa masuk Galura Bung Karnu’am malam nih,” jer Julak sambil bagaru kapala.

LUMBA BANKUNYUNG

LUMBA BANKUNYUNG
Oleh: Ian Gancank (NSL-26), Palankaraya

Di Negeri Sambang Lihum ni ada parlombaan. Nang maulah parlumbaan ni urang sugih nang matan kuta. Hadiahnya macam-macam, mulai kapal tarbang, hilikuptir, rumah, mutur, “banyak’ai lagi nang lainnya,” jar Bung Ruma.

Lumbanya ni bakunyung di sungai matan hujung sampai ka hujung, tapi sungainya ni sudah di isi’i wan buhaya. Singkat kisah, jar urang kuta bapander, “Di antara buhan ikam siapa nang wani bakunyung mulai sini sampai ka hujung sana ku bari duit!”

Tadiaman sunya’an, kadada nang manyahutnya, pas ada nang manyahuti, jar panuntun, “Hahakunan bakunyung di padang buhaya!”

“Kutambahi nah sabuah inupa, kayapa?” Jar urang kuta tadi.

“Hinip kadada nang waninya rupanya. Kada lawas..CABAAAWW…!!! bunyi urang tajun ka sungai.Ada nang wani batajun sakalinya. Kaya di pilim-pilim jua tuh, bakalahi wan buhaya, gulang-galik di banyu, akhirnya sampai jua ka hujung, lalu’ai naik ka atas, sakalinya si Amat, napa da batapuk tangan’ai buhan nang ada di situ.

“Salamat gasan dingsanak Amat,” jar urang kuta, “handak ditambah kah hadiahnya?” jar urang kuta pulang.

“Kada!” jar Amat.

“Hilikuptir kah, kandaraan kah, duit kah?” jar urang kuta pulang. Baca lebih lanjut

SALAH SAMBAT

SALAH SAMBAT
Oleh: John Kenedy Bucek Btghms, Palangkaraya

Takisah Acil Enor wan nang anak. Nangkaya biasa satiap imbah sembahyang subuh Acil Enor neh mmbuka warung. Singkat kisah singkat tali sapatu, kaluar nang anak handak tulak sakulah lalu si anak baucap.

“Ma! Ulun tulak sakulah lah?” sambil mananai tangan minta sangu.

“Eeh nak ae, hati-hatilah, babujur sakulah, ne duit sangu wan san nukar pulsa,” jer nang uma.

“Inggih, Asalamuaikum.”

“Waalaikum salam.” Baca lebih lanjut

UNTUNG KADA KANA MATA

UNTUNG KADA KANA MATA
Oleh: Muhammad Ilfan Zulfani, Banjarmasin

Suatu hari nang carah, si Utuh Ngoplok ni handak manaiki puhun, handak mamutik jambu. Pas sampai di atas, lalu ai si Utuh Ngoplok ni mamutiki jambu. Si Acil Inab malhat, lalu manyasah ai sidin.

“Ui, Utuh! Hati-hati ikam kalupina tajuramba, munnya sawat tajuramba, labaram ikam,” ujar acil Inab.

“Kada pang cil ae, tanang haja.” ujar Utuh Ngoplok menyahuti.

“Sadang turun, seadanya tu ja gin dah jambunya!”

“Alang-alang cil ae, satumat lagi nah.”

“Na, unda kada tahu lagi lah, bilanya gugur lain salah unda. Unda sudah menagur,” ujar acil Inab sambil bejauh.

Asik si Utuh Ngoplok mamutiki jambu. Pas habis sudah jambu di ranting nang diputikinya tuh, kalinya pas handak naik ka nang pintangan atas lagi, batisnya luput manjajak. “Daguyy!!!” Utuh Ngoplok tagugur. Inya tagugur lalu mati. Awaknya tagugur ke tunggul. Mulai matan burit sampai ke kapala Utuh Ngoplok tunggulnya tacucuk. Mandagar bunyi urang tagugur, si acil Inab yang sudah bajauh nih babulik lagi.

“Han tia, tagugur ikam kalu tuh, marasnya ikam tuh. Maka sudah kupadahi tadi, sadang turun ujarku.”

Kada lawas datangan urang mengerumbungi. Si acil Inab ini langsung bukah ka rumah kainya Utuh Ngoplok tu. Imbah kai mandangar kisah Acil Inab. Tulak ae kai mandatangi Utuh Ngoplok. Pas sampai, malihat si kai lawan si Utuh Ngoplok tu, lalu ai baucap, “Uma cu, untungnya ikam cu, untung kada kana mata.”

SIKAT GIGI SAMBIL BASIUL

SIKAT GIGI SAMBIL BASIUL
Oleh: Nova Maydana Becaribiniehehe, Banjarbaru

Amat Musang wan Utuh Katikil dudukan di warung, tumbur urang mangisahakan Kai Adul, bisa besikat gigi sambil besiul, heran ai si Amat Musang. “Sakti banar ah sidin tu!”

“Iya ai luku,” jar Utuh Katikil.

Kada lawas turun Kai Adul handak mandi ka batang banyu. Hancap Amat Musang meiringi hap! Langsung bepatak ke padang sabat, handak mambuktiakan kesaktian Kai Adul ‘basikat gigi sambil basiul’. Tegang ae Amat meliat pas Kai Adul besikat gigi sambil basiul wan benyanyi. Lamah lintuhut Amat meliat, napang sakalinya nang disikat gigi palsu. Cucuk ae kawa sambil besiul wan banyanyi, dicabut ai gipal to mun handak disikat.

Wkwkwkwk lihum Kai Adul maliat Amat nang lagi meintip tadi.