BATAWAK PANTUN IV

BATAWAK PANTUN IV
HARAGUAKAN BANUA, DANGSANAKAI!
Oleh: Ampeak Sie Kaminting Pidakan, Kalua

Buah mingkudu buah kadundung
Diulah pancukan sambal bagula
Loksado di atas gunung
Bubuhan dangsanak wadah bagana

Di susungaian banyu babuih
Akar kumpaianya bakas disungkal
Gawiannya mananam banih
Saban wayahnya bahuma tugal

Panjang panjangnya unus tamputuk
Unus dipakai unjun bapair
Naik ka gunung baliuk-liuk
Tagal dangsanak sudah tamahir

Bakul purun bawa ka sumur.
Gasan dipakai mangisai baras
Amun turun balanting haur
Ta undur mara di banyu daras

Burung sarindit baangin-angin
Sambil bagantung di jangking lurus
Sungai Amandit banyunya dingin
Hibak batu nang ganal halus

Manjuhut tali bakakarasan
Bisa pagat gugur ka lantai
Kami di sini bapasan-pasan
HARAGUAKAN BANUA, DANGSANAKAI !