BATAWAK PANTUN IV

BATAWAK PANTUN IV
HARAGUAKAN BANUA, DANGSANAKAI!
Oleh: Ampeak Sie Kaminting Pidakan, Kalua

Buah mingkudu buah kadundung
Diulah pancukan sambal bagula
Loksado di atas gunung
Bubuhan dangsanak wadah bagana

Di susungaian banyu babuih
Akar kumpaianya bakas disungkal
Gawiannya mananam banih
Saban wayahnya bahuma tugal

Panjang panjangnya unus tamputuk
Unus dipakai unjun bapair
Naik ka gunung baliuk-liuk
Tagal dangsanak sudah tamahir

Bakul purun bawa ka sumur.
Gasan dipakai mangisai baras
Amun turun balanting haur
Ta undur mara di banyu daras

Burung sarindit baangin-angin
Sambil bagantung di jangking lurus
Sungai Amandit banyunya dingin
Hibak batu nang ganal halus

Manjuhut tali bakakarasan
Bisa pagat gugur ka lantai
Kami di sini bapasan-pasan
HARAGUAKAN BANUA, DANGSANAKAI !

Gunung Batu Banawa (Baturai Pantun III)

Baturai Pantun III
Gunung Batu Banawa

Oleh: Ampeak Sie Kaminting Pidakan, Kelua

Iwak patin tatak sapanggal
Buat ka rinjing lalu disanga
Radin pangantin anak nang tunggal
Diang Ingsun kuitan tuha

Iwak patin lawas tarandam
Lalu disanga di minyak sanggar
Radin pangantin tulak madam
Lalawasannya jadi saudagar

Kain satatak di atas mija
Jumput jarum mangambit bantal
Babini anak putri raja
Mambawa kapal nang paling ganal

Kaut galapung baulah bingka
Wadai satu baras lakatan
Bulik kampung jadi durhaka
Kada mangaku lawan kuitan

Wadai kalalapun andak di wadah
Kakicak bakapur manis hintinya
Diang Ingsun lalu manyumpah
Datang guntur lawan patirnya

Wadai cincin si wadai cucur
Buah kanas jadi alua
Kapal Radin balalu hancur
Jadi batu nitu asalnya

BATURAI PANTUN II

BATURAI PANTUN II
(Pakakas Manangkap Iwak)

Oleh: Ampeak Sie Kaminting Pidakan, Kalua

Subuh itu pina rami rucau di warung pambakal. Ada Julak Pirhan, Julak Adum, Julak Zaki, wan Julak Roni. Wan banyak lagi bubuhan kampung Jingah Rabit. Rame tatawaan, rame barokoan, rame bapandiran. Kada lawas mandarau tatawaan, lalu pambakal basuara, “Umai lah, barapa kilo saorang bajual iwak subuh tadi?”

Lalu Julak Pirhan manyahut, “Kada pang mun banyak, tahan gasan manyalukut muntung!”

Mandarau tatawaan nang lain. Kada lawas datang Julak Hirman ka warung, “Ae napa ne pina rame, pina nyaman dilihat?” Baca lebih lanjut

BATURAI PANTUN

BATURAI PANTUN
Oleh: Ampeak Sie Kaminting Pidakan, Kalua

Pas malam imbah sumbahyang Isya Julak Hirman mangalamun, “Jaman sudah barubah, tv, media-media, wan kahidupan barat sudah bapangaruh lawan masarakat Banjar. Mun kaeni hilang budaya banjar bahari, Baturai Pantun,” jar julak dalam hati. Balalu Julak Hirman mahiyau Utuh Ujai, “Tuh!”

“Pun, bah,” jar Utuh manyahut.

“Sini pian nak!” Ujar Julak Hirman.

Kada lawas datang Utuh Ujai. Lalu julak bapandir, “Pian nak lah baik-baik hidup. Jangan tapangaruh budaya asing. Pian nak ae harus bisa mampertahankan budaya datu-datu kita. Budaya Banjar, tamasuk budaya baturai pantun.”

Lalu Utuh Ujai manyahut, “Inggih bah ae. Ulun masih ingat arwah kai malajari ulun bapantun. Tatap ulun jaga budaya kita.”

Lalu Julak Hirman bapandir, “Abah handak man tes pian nak lah.”

Julak : Tarabang sanja si kalalawar, hinggapnya di akar rambung, bisakah pian ada mandangar, d Banjar sini pasar terapung.

Utuh : Akar rambung digulung talu, nang sagulung ditatak tujuh, pasar terapung nitu di atas banyu, urang bajukung sambil bakayuh.

Julak : Daun waringin batatai pitu, sambatannya si kariwaya, asa kapingin tulak ka situ, di mana garang andak wadahnya?

Utuh : Jarat paikat dadaian kain, kain sadapa gasan sarubung, di halalak situ muhara kuin, jukung tabuka jukung bakubung.

Julak : Akar-akar jadi pulantan, pulantan rusak tatindih halu, ujar habar hibak jualan, baras iwak sayur hintalu.

Utuh : Baras halus baras limbukut, kawa di sumap dikambuh hubi, ada nasi katupat pundut, apam wajik cucur surabi.

“Nah tuh abah ngantuk dah, isuk kita sambung.” (Nang mamicik hp kariting jua sudah tangan…Chakak)