MANGUHUP MI

MANGUHUP MI
Oleh: ‘el-Faroqy Noranie, Admin NSL-04

Julak Ijak ni baisian warung di kumplik sakulahan is-im-pi, sidin bajual macam-macam makanan ringan sampai nang barat. Banyak kakanakan sakulah ni bila istirahat ka warung Julak Ijak ni, tapi nang paling payu jualan Julak Ijak ni mi bakuhup, manganyangi pang.

Tiap hari tu sadusan labih habis mi ni di warung sidin tu. Bila pas jam istirahat abut sidin manguhupi mi karna banyak nang mamasan, maka sidin suranganannya manggawi, tapi mbahanu anak sidin manggini’i juwa, si Amang Kumba. Kada kasimbahan tangan tu pang.

“Mun kaya ini lucut kita bah ai,” jar Kumba. Baca lebih lanjut

MANAHANI KANTUT

MANAHANI KANTUT
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Takisah Utuh Ujai nang hanyar kawin wan Acil Enor. Utuh Ujai ne handak mambari kajutan (jar urang tu surprise) wan bininya. “Yang, kita tulakan yu, tapi ikam tutupi dahulu mata ikam wan sapu tangan!”

“Jah, kanapa maka ditutup, ka?” jer nang bini.

“Ulun ada sasuatu gasan pian,” jer Utuh.

Lalu kaduanya barangkat umpat taksi ka wadah nang handak dituntii. Imbah sampai, Utuh mairit bininya masuk ka rumah hanyar nang ditukarinya sumalam. Sakalinya Utuh ne handak mambari kajutan gasan bininya, yaitu manukarakan rumah hanyar. Baca lebih lanjut

Kisah Jin Butul

Kisah Jin Butul
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Takisah Amang Ijun bos sarang burung di daerah Palangkaraya. Bangaran Amang Ijun ne urangnya sugih, jadi rahatan hari Ahad pasti dah inya tulak rekreasi maisi hari parainya. Pukuknya dua juwa, mun kada manimbak burung, bearti maunjun di danau nang taparak rumahnya.

Hari itu Amang Ijun maunjun di danau, rahatan asik mangayuh jukung, inya malihat ada butul nang timbul. Tutupannya pisit banar, hibak wan rajahan nang kada dimangarti Amang ne. Bangaran pina panasaran, lalu Amang Ijun ne meambil tang nang dibawanya bila tulak maunjun. Dibukanya tutup butul tu, sakalinya kaluar palak nang kaya di pilim-pilim Aladin. Palak tadi baubah jadi jin nang pina tabal sisingut wan mambaritakutan siapa nang malihat. Baca lebih lanjut

GALURA BUNG KARNU

GALURA BUNG KARNU
Oleh: Andri Heryadi, Amuntai

Unjun sapat andak kabasah
Bawa bacabur ka pahumaan
Ulun umpat maandak kisah
Mudahan tahibur sabarataan

Takisah Julak Abut taungut di palataran imbah tajulung puswan buruk wan Utuh Ancul kalah bataruh main bal Indonesia kalah 3-0 VS Malaysia, kada dibuka’i Aluh Ubay lawang.

“Ding, Bukai Lawang!”

“Pian kada usah lagi babulikan ka’ai!”

“Umay ding, jatah kaka malam nih mana?”

“Kaina, bila Indonesia manang hanyar stadiun dibuka.”

“Nah’am, kada kawa masuk Galura Bung Karnu’am malam nih,” jer Julak sambil bagaru kapala.

LUMBA BANKUNYUNG

LUMBA BANKUNYUNG
Oleh: Ian Gancank (NSL-26), Palankaraya

Di Negeri Sambang Lihum ni ada parlombaan. Nang maulah parlumbaan ni urang sugih nang matan kuta. Hadiahnya macam-macam, mulai kapal tarbang, hilikuptir, rumah, mutur, “banyak’ai lagi nang lainnya,” jar Bung Ruma.

Lumbanya ni bakunyung di sungai matan hujung sampai ka hujung, tapi sungainya ni sudah di isi’i wan buhaya. Singkat kisah, jar urang kuta bapander, “Di antara buhan ikam siapa nang wani bakunyung mulai sini sampai ka hujung sana ku bari duit!”

Tadiaman sunya’an, kadada nang manyahutnya, pas ada nang manyahuti, jar panuntun, “Hahakunan bakunyung di padang buhaya!”

“Kutambahi nah sabuah inupa, kayapa?” Jar urang kuta tadi.

“Hinip kadada nang waninya rupanya. Kada lawas..CABAAAWW…!!! bunyi urang tajun ka sungai.Ada nang wani batajun sakalinya. Kaya di pilim-pilim jua tuh, bakalahi wan buhaya, gulang-galik di banyu, akhirnya sampai jua ka hujung, lalu’ai naik ka atas, sakalinya si Amat, napa da batapuk tangan’ai buhan nang ada di situ.

“Salamat gasan dingsanak Amat,” jar urang kuta, “handak ditambah kah hadiahnya?” jar urang kuta pulang.

“Kada!” jar Amat.

“Hilikuptir kah, kandaraan kah, duit kah?” jar urang kuta pulang. Baca lebih lanjut

MANGUYA URANG

MANGUYA URANG
Oleh: Ian Gancank, Palangkaraya

Di warung Acil Inur ni takumpulan buhannya Imis wan Amat, rami buhannya mangopi’an. Kada lawas ada urang singgah mawarung jua, batopi, rambut panjang ha pulang.

“Datang di mana pian mang?” jar Imis.

“Datang di Pasar Arba,” jar sidin.

“Mat, Mat kam tahu lah julak tu bujur pang jagau, tapi di hadapan julak bini takutan jua’ae. Lintuk jar?”
“He eh, bujur tu,” jar Imis
“Gakgakgakgakgak…..!” kakalikik tatawa’an buhannya, manyambung karadawan nang tasatup bakas urang datang tadi.

“Kam tahu lah jua, sidin tu jadi bakupiah tarus?”

“Kada tahu?” jar Amat.

“Nah, di dahi sidin tu ada tahi lalat sing ganalan, makanya sidin bakupiah tarus.”

“Ya kah..gakgakgakgakkk..!!”

Tatawaan pulang buhannya.

“Eheemmm..!!” jar urang tu banyaring.

Rupanya kada tahan lagi manahani sarik, lalu baucap sidin, “Nang buhanmu kuya tu aku pintar’ae..!!!” jar julak Ibus sambil mahampas ka topi wan rambut palsu.

Napa da bukahan buhannya.

SITI KALAPARAN

SITI KALAPARAN
Oleh: Ryan Ananda Rebel Yard, Balikpapan

Siti tangah malam kalaparan, mambuka tudung kadada isinya, tulak ae inya ke warung Acil Inul. Sampai di warung Acil Inul,
Siti : oy cil…
Acil Inul : oy, handak nukar apa ti?
Siti : ada bajual supermi kah cil?
Acil Inul : ada ae, handak rasa apa ikam?
Siti : ada apa aja cil?
Acil Inul : ada kari ayam, ayam bawang, kaldu ayam, handak yang mana ikam?
Siti : berapaan harganya cil?
Acil Inul : nang kari ayam 1500, nang ayam bawang lawan kaldu ayam 1300… handak yang mana?
Siti : nang 500ada kah cil?
Acil Inul : ada ae,
Siti : rasa apa cil?
Acil Inul : rasa tahi ayam, handak kah ikam?