SI BALU HUDAH KAWIN

SI BALU HUDAH KAWIN
Roni Race Batola

Kawin adalah ubat, partama ubat ngalu kapala, kadua ubat gasan kawan bapander, kada manyaurangan, kada mangalamun mahayal lagi. Wan katiga ubat sakira kada lanji lagi. Tapi itu kada tapakai gasan Utuh Ujal. Bujur haja partamanya pina masra kada hakun tapisah tapi imbah babarapa tahun rancak bahualan. Apalagi imbah mancungul anak. Sabarataan kasih sayang bapindah ka anak kadada lagi gasan bininya.

Tarnyata imbah disalidiki, Ujal manyasal kawin wan bininya nang ada ini. Rupanya inya masih sangkal wan gandaknya bahari kada sawat takawini. Tapi Kada lawas tadi tadangar habar Erus gandaknya itu kamatian laki alias sudah manjadi balu. Baca lebih lanjut

KALAH BASAING

KALAH BASAING
Oleh: Roni Race Batola

Karna kada kawa maraih/managwini Erus Rabayah, Utuh Ujal pina banyak maungut. Kawannya, Anan nang sama2 pada lucung jua kahandakan mangawini si Erus malah kadada bamasalah.

“Aku sanang banar hati Jal ae,,karna kita sama2 kada bajuduh wan Erus Rabayah anaknya H. Dulah,” ujar Anan.

“Kanapa maka ikam sanang Nan, kalu aku malah sakit hati karna kahandak kada kasampaian,” ujar Ujal.

“Artinya kita lumbus badua-dua,” sahut Anan. Baca lebih lanjut

UTUH JABLAY HANDAK MASUK TANTARA

UTUH JABLAY HANDAK MASUK TANTARA
Oleh: Noval, Samarinda

Ni kisah diangkat pada tahun 2002 pada masa sakulah di SMK Muhammadiyah 1 Samarinda dahulu.

Jar abah Utuh Jablay menakuni, “Kam habis lulus sakulah ni handak kamana? Handak kuliah kah kada?”

“Kada bah ai,” jar utuh menjawab, “ulun handak masuk tentara haja.”

“Bagus ai kalo kam handak jadi tentara, abah mendukung ja,” jar abahnya. Baca lebih lanjut

Ebook Bubuhan Jingah Rabit Vol.3

Sakapur Sirih Matan Admin
Bubuhan Jingah Rabit

Ebook BJR V.3

Nangkaya biasanya, bila handak baulah kata pangantar, pasti dah takang utak. Jadi ibarat jalan tu, jalan buntu. Tapaksa ae dikawani sabungkus ruku LA wan 2 cangkir kopi mik, nintu gin kada cukup, hanyar saparu manulis tapaksa balalah dahulu ka warung Acil Enor mancari inspirasi nangapa nang handak ditulis. Padahal kada banyak kada, cuma kata pangantar.

Takang nang kadua, sakali handak mauplud ka ziddu, pas gangguan. Lawas banar macubai, kada mau juwa. Sakali dicek, pas pulsanya nang habis, labaram. Maklum di kampung, kada kawa nangkaya urang langsung ka warnet, tapaksa kujuk-kujuk mancari urang bajual pulsa. Untung nang bajual bungas urangnya, kurihingnya gin maulah kaganangan saminggu.

Ahirnya kadada ucapan lagi nah, selain Alhamdulillah. Grup Bubuhan Jingah Rabit nang baubah ngaran manjadi Negeri Sambang Lihum kawa pulang maulah 2 buah ebook hanyar. Nang naya bajudul Serial Utuh Palilak, nang ditulis ulih dangsanak kita Datu Panglima Alai, Barabai. Ebook ne baisi kisah 18 buah, nang isinya marupakan kritik sosial nang disampaiakan liwat tukuh utamanya UTUH PALILAK. Jadi ini ebook vulume 3. Ebook vulume 4 nya bajudul Serial Utuh Ujai.

Diaku nang disarahi tugas tukang pos kisah di grup Bubuhan Jingah Rabit, maucapakan tarimakasih nang kada tahingga atas dukungan kakawanan nang sama-sama baisi ambisi hagan maangkat budaya Banjar malalui kisah. Jangan sampai budaya Banjar hilang di bumi ujar urang bahari.

Juwa, kada manutup kamungkinan dalam kisah naya ada nang manyinggung sabagian kakawanan, sacara pribadi admin muhun maaf wan minta rila saganal langit wan bumi.

Bahasa nang digunakan juwa masih bacampur wan bahasa Indunesia, maklum adminnya banyak kada paham bahasa urang bahari, jadi sambil balajar ae.

Kadada lagi nah nang parlu dipanderakan salain kata “salamat mambaca” haja. Wan juwa tunggu kehadiran kisah salanjutnya nang bajudul Serial Utuh Ujai.

Salam Hurmat wan Barilaan,

Pambakal Jingah Rabit

DOWNLOAD

SADIH BAPISAH WAN RAMADAN

SADIH BAPISAH WAN RAMADAN
Oleh: Roni Race Batola

Tiap tuntung basahur Utuh Ujal wan kakawalannya umpat sambahyang subuh bajamaah di masigit, lalu ditarusakan wan mandangarakan caramah agama.

“Di bulan puasa dan di bulan ramadhan yang suci ini banyak nikmat nang bisa kita ambil, puasa adalah ujian kaimanan, dari segi kesehatan kita disuruh mambarasihi parut karna sawalas sebelas bulan dipakai tarus, banyak-banyak ba-amal, siang hari puasa dan malamnya tarawih lalu tadarusan,” ujar tuan guru mamulai caramahnya. Baca lebih lanjut

KANSIT/KANTUNG PISIT

KANSIT/KANTUNG PISIT
Oleh: Roni Race Batola

Utuh Ujal marasa tasinggung banar wayah inya dipadahakan kansit alias kantung pisit, dipadahakan pamalar kada pambarian. Lalu inya baulah akal handak maundang kakawalannya babuka puasa gasan mambuktiakan bahwa dalam bulan ramadhan tadi inya kawa haja baamal, kada pamalar mambukaakan puasa kakawalannya.

“Kamarian ini bubuhan ikam sabarataan kusaru karumah gasan buka puasa, salamatan saraba sadikit,” ujar Utuh Ujal. Baca lebih lanjut

KANTUT BABAU SATE

KANTUT BABAU SATE
Oleh: -Tuan Muda Busu Wahyu

Dipos Utuh Ujai wan Utuh Kumandrah bapanderan. “Kada karasaan sahari lagi hari raya,” jar Utuh Kamandrah.

“He eh,” jar Ujai.

“Ikam barapa hari kurang?” jar Utuh Kumandrah. “Mun aku sahari haja puasa.”

“Umai,” jar Ujai, “Mun aku tanaik pada tahun dahulu.” Baca lebih lanjut