Fungsi Sosial Cerita Rakyat “Nisan Berlumur Darah”

Fungsi Sosial Cerita Rakyat “Nisan Berlumur Darah”

Oleh : M. Jazuli Rahman, S.Pd
http://jufeys17.blogspot.com/2010/11/fungsi-sosial-cerita-rakyat-nisan.html

Cerita rakyat “Nisan Berlumur Darah” tidak hanya milik masyarakat Martapura, tetapi sudh menjadi milik masyarakat Kalimantan Selatan. Cerita ini berkembang mulut ke mulut dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan jaman. Dahulu sering dilakukan penampilan drama tradisional yang menceritakan cerita ini. Terakhir pada tahun 1980-an TVRI Banjarmasin pernah membuat dan menayangkan film tentang cerita rakyat ini. Selain sebagai cerita hiburan di warung-warung dan keluarga dalam bentuk lisan, drama dan film. Cerita ini juga berfungsi sebagai bahan pelajaran muatan local di sekolah dasar khususnya di daerah Martapura.

Sebagian masyarakat Martapura percaya cerita ini benar-benar terjadi, sehingga menjadi legenda yang berkembang. Melegenda cerita tersebut menimbulkan sedikit mitos di masyarakat. Beberapa mitos yang berkembang seperti yang diceritakan H. Syahran yaitu haur kuning yang tumbuh di kuburan Mashor. Ada masyarakat yang percaya jika menemukan kuburan Mashor dan mengambil haurnya untuk digunakan sebagai pemikat wanita. Tetapi masyarakat kesulitan menemukan kuburan Mashor yang mereka percayai. walaupun letaknya dipastikan di Tungkaran, tetapi tidak dapat ditemukan kecuali dengan menggunakan pawang. Menurut cerita yang mereka dapat kuburan Mashor telah diganti nisannya menjadi tanpa nama dan disamakan seluruhnya dengan kuburun lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mengambil sedikit demi sedikit nisan Mashor untuk dijadikan jimat pemikat. Baca lebih lanjut

Wadai Kelepon (Kalalapun), Martapura

Kisah Asal Muasal Wadai Kelepon (Kalalapun)
Kisah Rakyat Matan Kabupaten Banjar, Martapura

Dikisahakan beasa ulih: Adum M. Sahriadi (Pambakal Sambang Lihum)

Wadai Kelepon, Martapura

Wadai kalalapun nang ada wayahini tu pamulaannya kada sama wan bahari, bulat-bulat, di dalamnya behinti gula habang. Mun sudah masak imbahtu diracahi parutan nyiur. Wadai nang kaitu jar urang Martapura ngarannya kelepon atawa kalalapun jar urang hulu sungai manyambat.

Kisah asal muasal wadai ne kaini:

Jaman bahari tu ada dua baranak nang hidup baduaan. Takesah umanya si anak rahatan garing. Sidin ne bakahandak handak mamakan wadai. Bahari tu kada kaya wayahini, bila handak maulah wadai banyak macamannya. Bahari mun meulah wadai cukup mambuat baras ka dalam lasung, imbahtu ditutuk, mun parak jadi galapung, lalu dibuati gula habang wan racahan nyiur nang halus-halus, imbahtu hanyar ditutuk (ditumbuk) pulang sampai likat. Mun sudah likat hanyar wadai nang ditutuk tadi diambil wan sinduk. Wadai nang kaya ne dingarani wadai masak lasung, rasanya nang kaya lamak-lamak manis wan nyaman.

Anaknya nang disuruh umanya maulah wadai tadi lalu manuju dapur. Imbahtu inya manjarang banyu di kuantan. Sambil mahadangi banyu masak, inya meambil lasung gasan manutuk lakatan gasan maulah wadai. Imbah lasung dibalik, takajut nang anak imbah malihat kala (kalajengking) di lasung nang handak dibarasihi. Baca lebih lanjut

NISAN BERLUMUR DARAH

Iseng-iseng blogwalking, akhirnya aku menemukan sebuah cerita yang heroik. Dan menurut data dari penulisnya, M. Jazuli Rahman (Klik), cerita tersebut memang pernah terjadi. Nisan Berlumur Darah, begitulah judul ceritanya. Aku kembali teringat cerita tentang Romeo dan Juliet serta Laila Majnun (Qais dan Laila) yang pernah kubaca, tapi ceritanya hanya fiktif belaka. Setahuku ada dua cerita yang sejenis, yang diyakini benar terjadi dan meninggalkan bukti sejarah, yakni cerita tentang Shah Jahan dan Mumtaj Mahal (Tajmahal, India) dan cerita ini. Entahlah…. Baca lebih lanjut