UTUH PALILAK JADI PULISI (Serial Utuh Palilak)

UTUH PALILAK JADI PULISI (Serial Utuh Palilak)
Oleh: Datu Panglima Alai

Ada kisah Urang Alai ngarannya Utuh Palilak. Si Utuh Palilak naya sabujurnya nasib haja maka kawa ditarima jadi pulisi. Maka urangnya bubu*gul pintar kaya si Palui. Inya di andak urang di bagian intel marga diliat putungan kada kaya pulisi. Urangnya awak manguringkai, inya dapat kasus pembunuhan pejabat.

Ujar kumandannya Inspektur Tarigan, “Hai kau Utuh Palilak sudahkah tercium pembunuhnya?”

Jar Utuh Palilak, “Ba…balum kumandan!”
“Kenapa belum?” ujar kumandan pina manciling mata sambil bakacak pinggang.
“Nang mambunuh sakalinya bibinian bungas, bini simpanan pajabat tu kumandan ai, ulun gugup maliat, jadi kada wani mancium,” ujar Utuh Palilak.

SI BALU HUDAH KAWIN

SI BALU HUDAH KAWIN
Roni Race Batola

Kawin adalah ubat, partama ubat ngalu kapala, kadua ubat gasan kawan bapander, kada manyaurangan, kada mangalamun mahayal lagi. Wan katiga ubat sakira kada lanji lagi. Tapi itu kada tapakai gasan Utuh Ujal. Bujur haja partamanya pina masra kada hakun tapisah tapi imbah babarapa tahun rancak bahualan. Apalagi imbah mancungul anak. Sabarataan kasih sayang bapindah ka anak kadada lagi gasan bininya.

Tarnyata imbah disalidiki, Ujal manyasal kawin wan bininya nang ada ini. Rupanya inya masih sangkal wan gandaknya bahari kada sawat takawini. Tapi Kada lawas tadi tadangar habar Erus gandaknya itu kamatian laki alias sudah manjadi balu. Baca lebih lanjut

KALAH BASAING

KALAH BASAING
Oleh: Roni Race Batola

Karna kada kawa maraih/managwini Erus Rabayah, Utuh Ujal pina banyak maungut. Kawannya, Anan nang sama2 pada lucung jua kahandakan mangawini si Erus malah kadada bamasalah.

“Aku sanang banar hati Jal ae,,karna kita sama2 kada bajuduh wan Erus Rabayah anaknya H. Dulah,” ujar Anan.

“Kanapa maka ikam sanang Nan, kalu aku malah sakit hati karna kahandak kada kasampaian,” ujar Ujal.

“Artinya kita lumbus badua-dua,” sahut Anan. Baca lebih lanjut

UTUH JABLAY HANDAK MASUK TANTARA

UTUH JABLAY HANDAK MASUK TANTARA
Oleh: Noval, Samarinda

Ni kisah diangkat pada tahun 2002 pada masa sakulah di SMK Muhammadiyah 1 Samarinda dahulu.

Jar abah Utuh Jablay menakuni, “Kam habis lulus sakulah ni handak kamana? Handak kuliah kah kada?”

“Kada bah ai,” jar utuh menjawab, “ulun handak masuk tentara haja.”

“Bagus ai kalo kam handak jadi tentara, abah mendukung ja,” jar abahnya. Baca lebih lanjut

SADIH BAPISAH WAN RAMADAN

SADIH BAPISAH WAN RAMADAN
Oleh: Roni Race Batola

Tiap tuntung basahur Utuh Ujal wan kakawalannya umpat sambahyang subuh bajamaah di masigit, lalu ditarusakan wan mandangarakan caramah agama.

“Di bulan puasa dan di bulan ramadhan yang suci ini banyak nikmat nang bisa kita ambil, puasa adalah ujian kaimanan, dari segi kesehatan kita disuruh mambarasihi parut karna sawalas sebelas bulan dipakai tarus, banyak-banyak ba-amal, siang hari puasa dan malamnya tarawih lalu tadarusan,” ujar tuan guru mamulai caramahnya. Baca lebih lanjut

KANSIT/KANTUNG PISIT

KANSIT/KANTUNG PISIT
Oleh: Roni Race Batola

Utuh Ujal marasa tasinggung banar wayah inya dipadahakan kansit alias kantung pisit, dipadahakan pamalar kada pambarian. Lalu inya baulah akal handak maundang kakawalannya babuka puasa gasan mambuktiakan bahwa dalam bulan ramadhan tadi inya kawa haja baamal, kada pamalar mambukaakan puasa kakawalannya.

“Kamarian ini bubuhan ikam sabarataan kusaru karumah gasan buka puasa, salamatan saraba sadikit,” ujar Utuh Ujal. Baca lebih lanjut