SIKAT GIGI SAMBIL BASIUL

SIKAT GIGI SAMBIL BASIUL
Oleh: Nova Maydana Becaribiniehehe, Banjarbaru

Amat Musang wan Utuh Katikil dudukan di warung, tumbur urang mangisahakan Kai Adul, bisa besikat gigi sambil besiul, heran ai si Amat Musang. “Sakti banar ah sidin tu!”

“Iya ai luku,” jar Utuh Katikil.

Kada lawas turun Kai Adul handak mandi ka batang banyu. Hancap Amat Musang meiringi hap! Langsung bepatak ke padang sabat, handak mambuktiakan kesaktian Kai Adul ‘basikat gigi sambil basiul’. Tegang ae Amat meliat pas Kai Adul besikat gigi sambil basiul wan benyanyi. Lamah lintuhut Amat meliat, napang sakalinya nang disikat gigi palsu. Cucuk ae kawa sambil besiul wan banyanyi, dicabut ai gipal to mun handak disikat.

Wkwkwkwk lihum Kai Adul maliat Amat nang lagi meintip tadi.

Balajar Matimatika (Serial Utuh Ujai)

Balajar Matimatika (Serial Utuh Ujai)
Oleh: Pambakal Jingah Rabit

Bujur-Bujur Realistik Mang ae!

Salain harat mangaradau, anak Utuh Hirman ne si Utuh Ujai, inya harat jua parkara bahitung-hitung. Kada suah balum timbakan buntutnya malisit, paling kada kana sa bak tu pang. Utuh Ujai ne sakulah di SMA Sambang Lihum kalas satu. Buku catatannya kadada nang lain, hibak wan rumus buntut. Imbah buntut ditutup pamarintah, tatap ja Utuh Ujai ne katuju mautak-atik angka. Sampai guru matimatika di sakulahannya kagum wan kaharatan Utuh Ujai ne. Pukuknya imbah dapat rumus hanyar dari guru, inya kawa pulang meulah rumus nang pina anih wan lucu, tapi hasilnya bujur haja wan masuk akal haja.

Hari itu guru matimatika nang biasa masuk ka kalas Utuh Ujai kada kawa turun, sidin maambil cuti imbah baranak. Jadi sagan samantara, palajaran matimatika tapaksa diisi ulih guru matimatika kalas talu. Imbah sidin masuk lalu bapander ae, “Jar guru matimatika kalas satu, di kalas ne ada nang harat matimatika. Nah, bapa handak tahu, jadi bapa tis dahulu lawan sual.” Baca lebih lanjut

NAIK HAJI

NAIK HAJI
Oleh: Ampeak Hermansyah, Kalua

Di kampung Bubuhan Jingah Rabit, hidup manusia nang mucil, raja pandir, kisah pina panyugihnya, kada mau kalah toe pang, tapi sosial banar orangnya. Ngarannya Julak Adum. Alkisah, pas bulan haji Utuh Hirman datang di Makkah, rami orang bailang ka rumah. Ada nang dibarii sajadah, tasbih, banyu zam-zam, pacar makah, wan kurma. Pukuknya macam-macam ae bawaan Utuh Hirman.

Rasa pina banyak urang ba ilang, Julak Adum bapikir, “Ka Makah jua aku bulan ini.” Lalu Julak Adum baparagah handak tulak umrah ka Makkah. Percaya haja urang sakampungan karna Julak Adum ada baisi kabun gatah. Nah, malam sabalum tulak Julak Adum basalamatan di rumah supaya salamat di jalan. Singkat kisah singkat tali salawar, sudah 20 hari Julak Adum tulak. Kaluarganya ada manyambat, “Julak Adum esok datang. Ada sidin manalipun,” jar kaluarga Julak Adum.

Isuk harinya rami urang bakumpulan di rumah Julak Adum, mahadangi sidin datang. Kada lawas ada mobil coal singgah di muka rumah. Lalu Julak Adum turun. Mamutih ae pakaian. Singkat kisah rame di rumah urang bapandiran, rame batakun lawan Julak Adum.

Ujar Julak Runi, “Kayapa di Makkah, panas lah?”

lalu julak adum manyahut, “Uma ae panas bangat, rasa hangit awak.”

Lalu ada pulang nang batakun, “Kayapa unta, banyak lah di Arab?”

“He eh banyak,” jar Julak Adum manyahut.

Lalu ada pulang nang batakun, “Kurma toe nang kayapa pang Julak hidupnya?”

Lalu Julak Adum manyahut, “Kurma toe hidupnya kalayapan nangkaya kangkung.”

Ranai urang sarumahan. “Nah,” jar urang garunuman, “dibung**i si Adum kita. Kada ka Makkah si Adum, kamanakah si Adum bajalan. Gaya haja ka Makkah.”

Wakakak…….

KADA NYAMBUNG

KADA NYAMBUNG
Oleh: Adum M. Sahriadi, Kelua

Imbah dua tahun kawin, Utuh Hirman wan Acil Enor ne himung banar. Tadi dikisahkan ulih duktur bahwa si Acil Enor ne rihatan batianan anum. Umur bayinya hanyar 4 minggu jar. Tapi Acil Enor ne bapadah wan lakinya, “Bah, jangan pina dipandirkan, aku takutan gagal kaya dahulu halam, hanyar sabulan batianannya, sudah kaguguran. Mun kawa jangan sampai nang lain tahu an!”

“Inggih ding ae, tanang haja situ, kada pacang ada nang tahu juwa, kacuali parut pian sudah ganal,” jar Utuh Hirman.

Lagi rami-raminya bapanderan, datang argawai PLN ka rumah manjulung tagihan listrik wan danda bakas kada bayar 1 bulan.

“Nyonya terlambat 1 bulan,” jar argawai PLN mambuka pandir imbah disuruh duduk.

Marigap Acil Enor, parasaan kada suah bapadah wan siapa-siapa pada lagi batianan sabulan. “Di mana pian tahu? Bah, nih pandiri buhan PLN ne!”

Imbah basalaman, Acil Enor ne mambisiki ka talinga Utuh. “Jah, dimapa maka pian tahu pada talambat sabulan?”

“Maap Pak, semua tercatat di kantor kami,” jar argawai PLN ne.

“Nah, maka sampai takakantur ha pulang nang tahu, mun kaitu isuk aku ka kantur pian mambiriskan samuanya,” jar Utuh Hirman pina sangkal.

== Isuknya di kantur PLN ==

“Maap Pak, kayapa maka buhan PLN ne tahu rahasia kaluarga ulun?’

“Ya tahu dong, lha wong ada catatannya pada kami!” Jar tukang jaga kasir.

“Nah am, jadi kayapa ne supaya barita kaluarga kami jangan sampai katahuan urang?” Jar Utuh Hirman.

“Ya mesti bayar dong Pak!” Jar argawai kasir tadi.

Tanganga Utuh Hirman ne (bung**nya dibajaknya aku), “Mun ulun kada hakun bayar kayapa?”

“Ya punya Bapak terpaksa kami putus…,” jar argawai tadi.

“Mati akuu, labar am! Jah mun ditatak, kayapa biniku?” Jar Utuh Hirman.

“Kan masih bisa pakai lilin!!!!”

Utuh Hirman: “!@#!@$!$!@??????????!#!@#!@#!@#?????????????? ?”