SIKAT GIGI SAMBIL BASIUL

SIKAT GIGI SAMBIL BASIUL
Oleh: Nova Maydana Becaribiniehehe, Banjarbaru

Amat Musang wan Utuh Katikil dudukan di warung, tumbur urang mangisahakan Kai Adul, bisa besikat gigi sambil besiul, heran ai si Amat Musang. “Sakti banar ah sidin tu!”

“Iya ai luku,” jar Utuh Katikil.

Kada lawas turun Kai Adul handak mandi ka batang banyu. Hancap Amat Musang meiringi hap! Langsung bepatak ke padang sabat, handak mambuktiakan kesaktian Kai Adul ‘basikat gigi sambil basiul’. Tegang ae Amat meliat pas Kai Adul besikat gigi sambil basiul wan benyanyi. Lamah lintuhut Amat meliat, napang sakalinya nang disikat gigi palsu. Cucuk ae kawa sambil besiul wan banyanyi, dicabut ai gipal to mun handak disikat.

Wkwkwkwk lihum Kai Adul maliat Amat nang lagi meintip tadi.