Dari Negeri Sambang Lihum ke Banua Hujung Tanah

PEMBERITAHUAN

Logo Banua Hujung Tanah Page

Kakawanan yang biasanya bergabung di halaman Negeri Sambang Lihum, sekarang halaman tersebut sudah ditutup. Sebagai gantinya dibuatlah halaman baru Banua Hujung Tanah, yang lebih melebarkan visi misinya untuk mengenalkan Sastra, Budaya, Adat, dan Bahasa Banjar kepada dunia.

Mohon dukungan kakawanan untuk me-LIKE halamannya BANUA HUJUNG TANAH

Terimakasih

Pambakal Sambang Lihum

ANGGAP TUNGGUL

ANGGAP TUNGGUL
Oleh: John Kenedy Bucek, Palangkaraya (NSL-05)

Di Disa Negeri Sambang Lihum ada kunjungan matan Kacamatan lengkap wan Unsur Muspidanya. Kabalujuran Pambakal lagi gagaringan lalu sidin minta tulung wan Oom staff sidin gasan manarima wan mambari sambutan bila acara kaina. Pambakal mangiyau Oom ka rumah, sualnya ada nang parlu dipandir akan, singkat kisah.

“Kita imbah isuk kadatangan tamu panting matan kacamatan,” jer Pambakal.

“Inggih, imbah tu napa nang pacang ulun siapakan san manyambut tamu tarhurmat tu?” jer Oom manyahuti. Baca lebih lanjut

Sisingut Takait di Bingkai Utas

Sisingut Takait di Bingkai Utas
Oleh : Tuan Muda Busu Wahyu [NSL’09]

Saapaan sakulah di pasantrin, si John apabila batamu wan Mu’alim (Tuan Guru), inya pasti dah basalaman wan baragapan wan minta do’akan. Hari itu inya batamuan Tuan Guru Ian, lalu basalaman sambil mancium-cium banar si John wan Guru Ian, tapi si John tadi pina pisit banar mamingkuti tangan si Guru Ian.

Ujar Guru Ian, “Sudah-sudah John, nang lain banyak lagi tuh nang handak basalaman wan aku, tu liat ada Acil Atul wan Acil Enor.”

Tapi tatap haja si John mamingkuti tangan Tuan Guru Ian sambil manangis. Ujar Guru Ian, “Lapas ha lagi!” Tatap kada dilapas nya John, basah ai tangan Guru Ian kana banyu mata John. Dikira Tuan Guru dandaman banar wan sidin, sakali dilihati, sisingut John takait di bingkai utas Tuan Guru Ian.

Cara Lakas Baanakan

Cara Lakas Baanakan
Oleh : Behady Putra Angkinang [NSL’12]

Di gardu Sambang Lihum dudukan O’om wan Busu, bapandiran sambil batakun.

Busu: Om, kaya apa supaya lakas ba’anakan?

Oom: Aku kada bisa jua nah mamadahakan.

Kada lawas datang si John, lalu Oom manyuruh Busu batakun wan John.

Oom: Tu nah batakun wan nang tahu Busu ae, sidin harat baulah anak!

Busu: Ouy John! Kaya apa supaya lakas baanak?

John: Handak lakas lah?

Busu: He’eh..

John: Kawini orang nang batianan 9 bulan lakas baanak!

(Kada tahu-tahu muha si John sambil bajauh).

Kakanak Liwar Macalnya

Kakanak Liwar Macalnya
Oleh : Tuan Muda Busu Wahyu [NSL’09]

Pa Haji Amin ni urangnya paling sugih di kampung wan sidin bisa juwa jadi Imam di langgar, baisi anak saikungannya ha pulang bangaran Adum.

Adum ni liwar macalnya urang tuha nang kaya John, nang tacut di kampung gen dihulutinya apalagi si Ian, cupit Pasar Ahad gen dihulutinya jua. Bibinian di kampung haja dijapainya di burit. Tuhuk dah Pa Haji Amin ni minta banyu tatap kada ampih-ampih jua.

Rahatan sumbahyangan magrib di langgar, abahnya (Pa Haji Amin) jadi Imam, si Adum ne pas abahnya imbah mambaca Fatihah makmum nang lain manyahut “Amiiin,” ada Adum inya manyahuti “Abaaaaah…!”

Apa ada gigir sa langgaran mandangarnya, si Adum ni bingung handak manyahuti ‘amiin’ katiya ngaran kuitan, jadi paksa ai jar Adum manyahuti ‘abaaah’. Apa ada lagi pada habang talinga dipulas abahnya si Adum.

UJAI TULAK SARUAN PANGANTINAN

UJAI TULAK SARUAN PANGANTINAN
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Ujai ne diundang kawannya bekawinan di Kapuas. Bangaran dahulu kawannya datang juwa waktu inya kawin, tapaksa Ujai mambayari hutang. Jadi tulak ae Ujai matan Hulu Sungai basapida mutur ka Kapuas. Rahatan di Anjir, inya handak bekamih, napang jalannya rusak lalu. Basinggah ae Ujai di parak puhun kayu. Dilihatinya pina kadada urang, langsung ae bekamih. Kada sadar pada di balakang puhun ada bibinian nang baistirahat imbah datang di pahumaan. Sadikit lagi kana sidin banyu kamihnya ne.

“Uma ae, purunnya pian bekamih parak ulun, kada tahu disupan lalu!” jar binian ne.

Takajut Ujai malihat ada bibinian di balakang puhun, saking takajutnya kabalujuran si Ujai ne takantut sing nyaringan.

“Akayah ae, dasar kada tahu disupan lalu pian ne, imbah babarang bekamih bekantut ha pulang,” jar bibinian ne.

Pina mahabang ha muha Ujai kasusupanan. Lalu manjawap sakakananya, “Inya dasar kaetu Cil ae, mun ada hujan labat biasanya ada juwa patirnya!” jar Ujai sambil babuat ka sapida mutur . KABURRRRRRRRRRRRRRR.

KALUAR PAGAR

KALUAR PAGAR
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Takesah urang Ambon nang singgah makan di warung Acil Enor. Imbah makan sidin ne betakun, “Cantik, ini sayur apa? Enak skali..!”

“Itu sayur bambu, kalau di tempat kami namanya ‘gangan rabung’!” jer Acil Enor nang gaya pasih bepander bahasa Indonesia sambil lihum disambat cantik.

Isuk arinya datang pulang urang Ambon ne, lalu mamasan makanan wan Acil Enor. Imbah makan inya betakun pulang, “Cantik, ini sayur apa lagi?”

“Itu sayur paku (pakis), kalau di tempat kami namanya gangan kalakai!” jer Acil Enor.

Tauling kapala si Ambon tadi sambil manggarunum dalam hati, “Lengkap sudah, kamarin beta makan sayur bambuuu…., ini hari beta makan sayur pakuuuu….. Berarti nanti kalo beta buang air besar pasti yang keluar PAGAR.” (Baca: Dengan logat Ambon).