KALUAR PAGAR

KALUAR PAGAR
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Takesah urang Ambon nang singgah makan di warung Acil Enor. Imbah makan sidin ne betakun, “Cantik, ini sayur apa? Enak skali..!”

“Itu sayur bambu, kalau di tempat kami namanya ‘gangan rabung’!” jer Acil Enor nang gaya pasih bepander bahasa Indonesia sambil lihum disambat cantik.

Isuk arinya datang pulang urang Ambon ne, lalu mamasan makanan wan Acil Enor. Imbah makan inya betakun pulang, “Cantik, ini sayur apa lagi?”

“Itu sayur paku (pakis), kalau di tempat kami namanya gangan kalakai!” jer Acil Enor.

Tauling kapala si Ambon tadi sambil manggarunum dalam hati, “Lengkap sudah, kamarin beta makan sayur bambuuu…., ini hari beta makan sayur pakuuuu….. Berarti nanti kalo beta buang air besar pasti yang keluar PAGAR.” (Baca: Dengan logat Ambon).

KABUN TIWADAK SU IJAK

KABUN TIWADAK SU IJAK
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Su Ijak ne rancak bemamai, napa? Bila musim tiwadak labat babuah, pasti dah banyak malingnya. Mun puhunnya ditunggui, kadada pang nang wani mancuntan. Imbah tulak satumat haja kaluar pada punduk handak manukar timbaku di warung Acil Enor, pas babuliknya habis sakayuan diunduh maling. Jaka pang diputik haja, ne betabang wan puhunnya.
Tauling-uling kapala Su Ijak imbah malihat, sambil bapikir, kayapa caranya supaya kada dicuntan lagi? Ahirnya dapat akal, lalu sidin manulis di papan nang isinya:

“Tuhan tahu haja siapa nang maambil tiwadakku!”

Asa tanang dah hati Su Ijak imbah manulis ne, “Insya Allah kadada lagi nang wani meambil tiwadakku, rasanya di kampung ne kadada pang nang kada baimannya.” Isuk arinya, Su Ijak takajut pulang, napang malima kayu ditabang buhannya. Sakalinya di papan tulisan sumalam betambah pulang tulisannya:

“Tuhan tahu haja siapa nang maambil tiwadakmu, tapi Tuhan kada pacangan mamadahkan wan ikam siapa nang meambil!”

Ranai am Su Ijak imbah mambaca tulisan tadi.

KISAH MINTUHA BINI

KISAH MINTUHA BINI
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Takesah Aluh Karamunting nang baminantu 3 ikung, ngarannya Ijun, Busu, wan Utuh Hirman. Acil Enor ne sugih banar tapi netel alias cariwit banar urangnya. Balalu kapikiran handak mauji minantu nang batiga nginih. Kayapa ganalnya kasih sayang wan mintuha?

Singkat kisah, singkat tali salawar, nang mintuha ne mambawai minantunya Ijun bakalotok ka Sungai Barito, jer handak ka Pulau Kambang jer. Rahatan di tangah sungai, nang mintuha ne pura-pura gugur betajun ka sungai. Kada bapikir panjang lagi, langsung minantunya si Ijun betajun juwa ka sungai manulungi sidin. Isuk arinya rahatan Ijun kaluar rumah, takajut malihat mutur TOYOTA KIJANG INNOVA baparkiran di muhara rumah. Imbah dibuka lawangnya, ada sacarik karatas batulisan, “Hadiah Matan Mintuha Bini.” Langsung himung si Ijun, lalu mangisahakan wan Busu. Baca lebih lanjut

Pangantin Biniannya Sakit Parut

Pangantin Biniannya Sakit Parut
Oleh: John Kenedy Bucek [NSL’05]

Takisah Julak Ian wan Adah Sintal kawin, singkat kisah.

Pas hari acaranya wan sudah bahias bapakaian pangantin, kanapa maka timbul sakit parut si Adah ngini. Habut urang sarumahan maurusinya maka saruanan sudah mulai datangan, pangantin biniannya kadada mancungul duduk di palaminan. Sadang jua sudah manambai sakit parut Adah kada mau ampih jua, lalu bagimitan umanya adah (Acil Enor) mamandiri Julak Ian di palaminan, “Amun kaini kita nak ae, pacang supan baganalan maka saruanan batakun tarus mana pangantin biniannya. Kaini ja lah nak kita baulah akal.”

“Napa ma?” jar Julak Ian.

“Kayapa mun unda manggantiakan Adah bepakaian pangantin duduk ngawani ikam di palaminan? Urang kada tahu jua mun muha unda batutup kain nang bakarawang putih ngitu, sangkan urang iya ae si Adah nang duduk wan ikam di palaminan,” jer Acil Enor.

“Biar kada lun ma ae duduk wan pian di palaminan ngini baik lun kada kawin sakakali daripada duduk wan pian,” jer Julak Ian pulang.

“Hemmm….., mau katulahan saku ngini wan mintuha,” jer Acil Enor manggarunum.

HUTANG MANAHUN

HUTANG MANAHUN
Oleh: Ian Gancank, Palangkaraya (NSL06)

Imis wan Udin nang biasanya bahutang tarus di warung Acil Inur, kanapakah pas rahat bamakanan tadi langsung bapadah pada handak malunasi hutang nang satahunan balum tapunahi.

Jadi jar Imis, “Kami ni sabujurnya baduitan haja pang, kisahnya ai bapadah pada kada baduit wan pian. Maksudnya, handak bagaya’an ja wan pian.”

“He’eh, bujur apa nang jar Imis panderakan tadi, kami bagayaan haja cil ai,” jar Udin jua ma’iih’akan. Baca lebih lanjut

Kurang Gawian

Kurang Gawian
Oleh : Ian Gancank, Palangkaraya (NSL06)


Han dasar Ijak ni liwar nakalnya di sakulahan. Ada haja jawabannya nang maulah guru mamusut ka dada.

Ujar guru :
“Amunnya ban sapida ni dicucuk lawan paku, ban’nya pasti kimpis, nah anak- anak pasti tahu panyababnya jadi kimpis, karna kakurangan apa?”

Di lihat guru, Ijak ni pina unggut-unggut (kisahnya nih mangarti, tahuam lagi). “Ijak cuba pang jawab apa ujar bapak tadi?” ujar guru.

Jadi dijawab Ijak : “Kakurangan gawian pian pa’ai, wahini 5000 upah manambalnya haja, balum lagi ungkus minumnya mun manunjul pasti dah kahausan.” (Kada tatahu muha mnyambat).

Guru : (sabaarrr- sabarr…!!, smbil mamusut ka dada).

Biar’akan Haja Hulu (RENUNGAN)

Biar’akan Haja Hulu (RENUNGAN)
Oleh: Ian Gancank, Palangkaraya (NSL06)

Takisah abah wan tiga ikung anaknya nang masih halus-halus, lagi manunggu taksi di halti. Anak nang panambayan wan kadua lagi asyik bagagaya’an di higa halti, mun anak nang katiga masih bakilik wan abahnya. Lawas manunggu akhirnya ada jua taksi nang lalu, di kawai sidin’ai.

Singkat kisah, pas di dalam taksi nang panumpangnya kada tapi hibak tu, anak nang panambayan wan kadua tadi masih manyambung gayaannya di halti, nang tapagat tadi pas masuk ka taksi. Asyik’ai buhannya nih bagayaan, kuciak-kuciakan, hen ngarannya kakanakan kada tahu-tahu’ai wan urang. Rupanya ada panumpang nang pina taganggu wan kalakuan anak sidin ne, balalu’ai urang nih ba’ucap. Baca lebih lanjut