UPACARA TIWAH ADAT DAYAK

Sumber: BANUA DAYAK

Upacara Tiwah atau Tiwah Lale atau Magah Salumpuk liau Uluh Matei ialah upacara sakral terbesar untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju yaitu Lewu Tatau Dia Rumpang Tulang, Rundung Raja Dia Kamalesu Uhate, Lewu Tatau Habaras Bulau, Habusung Hintan, Hakarangan Lamiang atau Lewu Liau yang letaknya di langit ke tujuh.

Perantara dalam upacara ini ialah :
Rawing Tempun Telun, Raja Dohong Bulau atau Mantir Mama Luhing Bungai Raja Malawung Bulau, yang bertempat tinggal di langit ketiga. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Rawing Tempun Telun dibantu oleh Telun dan Hamparung, dengan melalui bermacam-macam rintangan.

Kendaraan yang digunakan oleh Rawing Tempun Telun mengantarkan liau ke Lewu Liau ialah Banama Balai Rabia, Bulau Pulau Tanduh Nyahu Sali Rabia, Manuk Ambun. Perjalanan jauh menuju Lewu Liau meli\ewati empat puluh lapisan embun, melalui sungai-sungai, gunung-gunung, tasik, laut, telaga, jembatan-jembatan yang mungkin saja apabila pelaksanaan tidak sempurna, Salumpuk liau yang diantar menuju alam baka tersesat. Pelaksana di pantai danum kalunen dilakukan oleh Basir dan Balian. Untuk lebih memahami uraian selanjutnya, beberapa istilah perlu diketahui : Baca lebih lanjut

PATIH AMPAT

PATIH AMPAT
Oleh: Datu Panglima Alai
(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Waktu zaman karajaan Nagara Dipa, ada ampat ikung patih karajaan nang tarkanal bagalar “Patih Ampat”. Bubuhan nang ba ampat ni marupakan Panglima Karajaan nang paling di andal akan, buhannya rakat banar kamana haja pasti ba ampat, susah sanang ditanggung basamaan. Siapa sabujurnya Patih Ampat nintu?

Nang partama bangaran “Panimba Sagara”, katuju babaju kuning, baisian kasaktian kawa bahinak dalam banyu, sanjata ganggamannya “Naga Runting” urangnya nicis, panampilannya “rapi jali”. Baca lebih lanjut

TAMANGGUNG ARGA SANDIPA BATANGGA AMAS

TAMANGGUNG ARGA SANDIPA BATANGGA AMAS
Oleh: Tumanggung Arga

Ujar bubuhan tatuha urang bukit nang ba’utu (bagana) di Hulu Maratus sana. Waktu jaman Walanda bahari di Hulu Maratus sabalah salatan parnah hidup pajuang buhan bukit nang ngarannya Tamanggung Arga Sandipa Batangga Amas. Sidin nangini, banyak bangat baisi kajian alias sakti madraguna. Dari babarapa kasaktian sidin nangini, ada kajian sidin nang kadada urang baisi. Sidin bisa bapanderan wan buhan binatang nangapa haja, sampai-sampai sidin dikatujui wan buhan binatang nang ada di hutan maratus nitu. Sidin ne kajutu bangat manolongi buhan binatang nang lagi kalaparan, sidin kajutu maobati binatang nang lagi luka, masih banyak lagi kalakuan sidin nang dikatujui wan buhan binatang di sana. Baca lebih lanjut

KESAH BALAI KALIH

KESAH BALAI KALIH
Oleh: TumanggungArga Sandipa BatanggaAmas

Bahari kala di Pagunungan Maratus nang wadanya kira-kira diapit Gunung Tambung wan Gunung Mangkurung suah ada kampung nang bangaran Balai Tangga Amas. Bubuhan kula-kula kita nang ba’utu (begana) disia ti hidupnya damai, tantram, wan makmur bangat, sualnya di kampung Balai Tangga Amas tanahnya subur kada bataha kakurangan makanan. Kapala adatnya nang maatur disia ti bijaksana bangat jua. Kada hiran munnya paharatan Aruh Ganal, banyak bubuhan nang tumatan kampung subalah bailang umpat maramiakan, sualnya pasti banyak makanan nang kawa umpat dimakan.

Pas limbah katam, bubuhan urang kampung Balai Tangga Amas paharatan Aruh Ganal. Liwar banyak bangat bubuhan kampung subalah nang datang bailang. Ada nang umpat manyusunakan lamang, ada nang umpat manyumbalih hadangan, ada nang umpat batandik, ada nang umpat bakanjar, ada nang umpat bagandang, ada jua nang rami basalikur. Pukuknya rami bangat ti pang di kampung nitu. Saking kaasikannya bubuhan nang di kampung Balai Tangga Amas baaruhan, bubuhannya nitu kada tahu pang kada jauh dari kampung nitu Datu Sumali’ing lagi guring di atas puhun kariwaya nang ganal. Baca lebih lanjut

SEKILAS TENTANG DAYAK PUNAN

Orang yang disebut Dayak itu hanyalah ada di Kalimantan, sedang kenapa mereka disebut Dayak atau “Orang Dayak“ dalam bahasa Kalimantan secara umum berarti “Orang Pedalaman“ yang jauh dan terlepas dari kehidupan kota.

DULUNYA memang begitu. Di mana-mana ada perkampungan suku dayak. Mereka selalu berpindah ke satu daerah lain, jika di mana mereka tinggal itu ada orang dari suku lain yang juga tinggal atau membuka perkampungan di dekat wilayah tinggal mereka.

Disebut ‘Dayak’ berarti tidaklah hanya untuk satu suku, melainkan bermacam-macam seperti Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Hiban, Suku Dayak Tunjung, Suku Dayak Bahau, Suku Dayak Benua, Dayak Basaf, dan Dayak Punan yang masih pula disertai puluhan “Uma “ (anak suku) dan tersebar diberbagai wilayah Kalimantan.

Pada kurun waktu sebelum abad 20, secara keseluruhan Suku Dayak ini tak mengenal agama Kristen dan Islam. Yang ada pada mereka hanyalah kepercayaan pada leluhur, binatang-binatang, batu batuan, serta isyarat alam pembawaan kepercayaan Hindu kuno. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka mempercayai berbagai pantangan yang tandanya diberikan oleh alam. Pantangan dalam kehidupan masyarakat Dayak hanya ada dua. Yaitu pantangan yang membawa kebebasan sehingga populasi mereka bertambah banyak dan ada pula karena pantangan berakibat populasi mereka semakin sedikit dan kini malah hampir punah. Seperti misal kehidupan yang tak boleh berbaur dengan masyarakat lain dari suku mereka.

Pantangan ini membuat mereka selalu hidup tak tenang dan selalu berpindah pindah. Sehingga kehidupan mereka tak pernah maju bahkan cendrung tambah primitif. Misalnya saja seperti Suku Dayak Punan. Suku yang satu ini sulit berkomunikasi dengan masyarakat umum. Kebanyakan mereka tinggal di hutan hutan lebat, di dalam goa-goa batu dan pegunungan yang sulit dijangkau. Sebenarnya hal tersebut bukanlah kesalahan mereka. Namun karena budaya pantangan leluhur yang tak berani mereka langgar terjadilah keadaan demikian. Hal ini sebenarnya adalah kesalahan dari leluhur mereka.

Selanjutnya baca di http://banuadayak.wordpress.com

Sumber: http://banuadayak.wordpress.com/2010/09/04/sekilas-tentang-dayak-punan/

Ekspedisi Muller (Misteri Gunung Meratus)

Ekspedisi Muller (Misteri Gunung Meratus)
Sumber: Foto FB: Bahasa Kutai – GALERI ETAM

Sumber Foto: FB Bahasa Kutai - GALERI ETAM


http://www.facebook.com/notes.php?id=100000934425182#!/photo.php?pid=508691&id=114204691929582&ref=fbx_album

Di Kalimantan ada gunung panjang yang membentang dari arah barat hingga ke bagian timur pulau ini. Gunungnya memang tak terlalu tinggi, namun dapat kita bayangkan luas dan panjangnya karena membentang melalui tiga Provinsi yaitu Kalimantan Selatan dan Tengah serta Timur. Gunung yang tumbuh berjajar di sepanjang jalur ini disebut sebagai Gunung Meratus.

TAK ada gambaran jelas yang pasti tentang berapa panjang dan banyaknya gunung tersebut. Adapun yang digambarkan sementara ini sebagian besar diperkirakan hanyalah reka-reka yang tak pasti – baik soal jumlah gunung maupun ukuran panjangnya. Buku “Di Pedalaman Borneo“ yang ditulis oleh A.W. Nieuwenhuis pada tahun 1894 pun bahkan tidak menyebutkan hal itu. Baca lebih lanjut

Gunung Batu Banawa (Baturai Pantun III)

Baturai Pantun III
Gunung Batu Banawa

Oleh: Ampeak Sie Kaminting Pidakan, Kelua

Iwak patin tatak sapanggal
Buat ka rinjing lalu disanga
Radin pangantin anak nang tunggal
Diang Ingsun kuitan tuha

Iwak patin lawas tarandam
Lalu disanga di minyak sanggar
Radin pangantin tulak madam
Lalawasannya jadi saudagar

Kain satatak di atas mija
Jumput jarum mangambit bantal
Babini anak putri raja
Mambawa kapal nang paling ganal

Kaut galapung baulah bingka
Wadai satu baras lakatan
Bulik kampung jadi durhaka
Kada mangaku lawan kuitan

Wadai kalalapun andak di wadah
Kakicak bakapur manis hintinya
Diang Ingsun lalu manyumpah
Datang guntur lawan patirnya

Wadai cincin si wadai cucur
Buah kanas jadi alua
Kapal Radin balalu hancur
Jadi batu nitu asalnya