Fungsi Sosial Cerita Rakyat “Nisan Berlumur Darah”

Fungsi Sosial Cerita Rakyat “Nisan Berlumur Darah”

Oleh : M. Jazuli Rahman, S.Pd
http://jufeys17.blogspot.com/2010/11/fungsi-sosial-cerita-rakyat-nisan.html

Cerita rakyat “Nisan Berlumur Darah” tidak hanya milik masyarakat Martapura, tetapi sudh menjadi milik masyarakat Kalimantan Selatan. Cerita ini berkembang mulut ke mulut dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan jaman. Dahulu sering dilakukan penampilan drama tradisional yang menceritakan cerita ini. Terakhir pada tahun 1980-an TVRI Banjarmasin pernah membuat dan menayangkan film tentang cerita rakyat ini. Selain sebagai cerita hiburan di warung-warung dan keluarga dalam bentuk lisan, drama dan film. Cerita ini juga berfungsi sebagai bahan pelajaran muatan local di sekolah dasar khususnya di daerah Martapura.

Sebagian masyarakat Martapura percaya cerita ini benar-benar terjadi, sehingga menjadi legenda yang berkembang. Melegenda cerita tersebut menimbulkan sedikit mitos di masyarakat. Beberapa mitos yang berkembang seperti yang diceritakan H. Syahran yaitu haur kuning yang tumbuh di kuburan Mashor. Ada masyarakat yang percaya jika menemukan kuburan Mashor dan mengambil haurnya untuk digunakan sebagai pemikat wanita. Tetapi masyarakat kesulitan menemukan kuburan Mashor yang mereka percayai. walaupun letaknya dipastikan di Tungkaran, tetapi tidak dapat ditemukan kecuali dengan menggunakan pawang. Menurut cerita yang mereka dapat kuburan Mashor telah diganti nisannya menjadi tanpa nama dan disamakan seluruhnya dengan kuburun lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mengambil sedikit demi sedikit nisan Mashor untuk dijadikan jimat pemikat. Baca lebih lanjut

KISAH ORANG GILA

KISAH ORANG GILA
Oleh: Julak Biebber

Di rumah sakit jiwa ada urang gila gugur ke sungai. Kuriak-kuriak minta tolong si urang gila neh. Sakalinya sidin ne ditolongi orang gila jua nang sanggup bacabur ka sungai. Imbah ditajuni lalu dibawa naik ka rumah sakit tadi.

Isuk harinya lalu dipuji ulih perawat,”Wah hebatnya lah manolongi kawan tegugur, tapi wahini kawan nang kam tolongi sumalam sudah mati, tu di kamar gantung diri.”

Sakalinya nang gila ne manyahuti, “Ngintu sumalam ulun nang mengantung supaya lakas karing, kasian sidin kedinginan!”

Harau tadiam langsung perawatnya.

MAHAYAL, MANAMPILING KA ANAK

MAHAYAL, MANAMPILING KA ANAK
Oleh: Nazwa Atina Fardah

Si Amin umur 8 tahun masih ja guring lawan kuitan. Jar abahnya bakisah rahatan dalam kalambu lawan Amin, “Jakanya Min ai tanah kita nang 40 x 50 meter tu kita tanami waluh haja.”

“Inggih bah ai,” jar Amin.

Jar nang abahpulang, “Amun babuah kita jual, duitnya kita nukar sepeda mutur mio soul.”

Jar Amin, “Ulun umpat bah lah?”

“Jangan, mun masih hanyar tu kada bulih badua!” jer nang abah.

Jar Ami, “Kada, tatap tu pang ulun umpat,” Amin mangaras.

Tapau ditampiling abahnya, si Amin manangis am. Lalu jar mamanya si Amin, “Ya am kapapintaran, batangahmalaman abahnya ni ba tampiligan anak, tanahnya haja dililingai lagi, maka anak nang ditampiling.”

LOMBA BAKANTUT

LOMBA BAKANTUT
Oleh: Nada Tersesat

Ne kisah Utuh Kumandrah nang umpat lumba bahaharatan bakantut. Tulak ae Utuh ngeneh mawakili Indunisa ka Cina wadah lumbanya diadakan. Imbah sudah datang, isuknya lumba di mulai.

Singkt carita, lumbanya neh diadaakan di kuburan.

Pasarta partama dari tuan rumah Cina
Cina : Eeeee…dagum! Harau takipaian batu nisannya! Liwar Dahsiyatnya!

Nang kadua dari Arab.
Arab : Eeeee…, duarr…harau mayatnya takipaian. Lebih dahsyat lagi kantutnya ngene!

Lalu giliran Utuh Kumandrah neh.
Utuh : Eeeeee…30 manit mahadangi, tuuuutttt…akhay bilang gimit banar kaluarnya! Juri malihati kadada napang-napang nang takipai, sakalinya juri takajutan. Napang kada takajut, malihat mayat bangunan sambil batutup hidung samunyaan. Liwar dahsyat bau kantut amat ngeneh.

UTUH KUMANDRAH BALAJAR SUMBAHYANG

UTUH KUMANDRAH BALAJAR SUMBAHYANG
Oleh: Nada Tersesat

Nada Tersesat

Ini kisah si Utuh Kumandrah nang babal. Maka sudah baumur 17 tahu kada bisa jua sumbahyang. Pas Magrib, utuh ne dikiyau umanya, Ui Tuh, sumbahyang pang!”

“Ulun kada bisa sumbahyang Ma ae,” jer utuh.
“Mun kada bisa, umpati ja urang di masigid!”

“Ayuha Ma ae,” jer Utuh.

Lalu Utuh neh ka masigid. Rahatan sumbahyang utuh ne pas banar di belakang imam. Waktu takbir iih ja pang bujur, pas imam ruku, Utuh ne malihat kakanakan di sebelahnya meninjak kawalnya di muka. Lalu ae Utuh ne kaingatan ujar mamanya. Napang ada lage, ditinjaknya jua imam, harau tasurungkup imam.

SI UTUH HANDIL

SI UTUH HANDIL
Oleh: Nada Tersesat

Nada Tersesat

Anak paling macal, babal, mun dipadahi to mantul sudah. Urangnya katuju banar maulah dosa tiap hari. Perinsip nang dipakai utuh ne mun kada maulah dosa 1 hari haja, haram hukumnya. Pa haji nang hatam Qur’an haja manyarah sudah mamadahi utuh neh. Ditambahi umanya mamadahi satiap hari sampai babuihan muntung tatap ae mantul.

Subuh nintu utuh ne duduk di bawah puhun katapi, sambil basandar di puhun, taguring sakalinya utuh ne. Sakalinya pulang, pas disuduk urang utuh naya. Mati ae utuh neh. Lalu utuh dibawa kuliling naraka.

Pertama utuh ditawari hukuman tatak lidah. Utuh kada mau. Kedua, mata di cungkil, tatap utuh kada hakun juwa. Lalu utuh maliat urang berandam dibanyu tinja. Dalamnya se dada ja!

“Nah, nyaman ngene siksaannya, barandam wara di banyu tinja! Aku maambil ngene ja nah jar utuh!”
Lalu utuh barandam. Hanyar ja berandam, utuh mandangar peluit.

Priiitttt…, “Sadang sudah istirahatnya!” jar urang di pinggir sambil mambawa cacatuk gasan mamukuli nang malawan. “Wahini juwa, banyalam samunyaan!”

“Akayah ae, kira berandam wara, sakalinya banyalam!” jar utuh.
Kada lawas mandabuk buah katapi gugur matan atas, kana kapala utuh. Tabangun utuh ne matan mimpi. Dilihatinya awak bakuncalak wan banyu nang babau, labih babau pada banyu tinja di mimpinya.
“Akayah ae, hanyar mimpi, balum lagi kanyataannya,” jar utuh dalam hati. Sambil bulik handak batobat ka rumah wan minta ampun wan kuitan.