MANGUHUP MI

MANGUHUP MI
Oleh: ‘el-Faroqy Noranie, Admin NSL-04

Julak Ijak ni baisian warung di kumplik sakulahan is-im-pi, sidin bajual macam-macam makanan ringan sampai nang barat. Banyak kakanakan sakulah ni bila istirahat ka warung Julak Ijak ni, tapi nang paling payu jualan Julak Ijak ni mi bakuhup, manganyangi pang.

Tiap hari tu sadusan labih habis mi ni di warung sidin tu. Bila pas jam istirahat abut sidin manguhupi mi karna banyak nang mamasan, maka sidin suranganannya manggawi, tapi mbahanu anak sidin manggini’i juwa, si Amang Kumba. Kada kasimbahan tangan tu pang.

“Mun kaya ini lucut kita bah ai,” jar Kumba. Baca lebih lanjut

HABIS DITIUP ANGIN

HABIS DITIUP ANGIN
Oleh: Amang Gayam

Julak Tambi wan Amang Hadri kana giliran runda, pas rahat tangah malam Amang Hadri baulah kupi, maklum gasan bagadang supaya kada tapi mangantuk. kada lawas bapadah ae Amang Hadri lawan Julak Tambi.

“Uu marina, ulun handak bakaliling kampung dulu nah. Kontrol kaadaan. Pian tinggal saurangan di sini, jaga pos!” ujar amang Hadri wan Julak Tambi.

“Eeh, ayuha Dri ae,” ujar Julak.

Tulak ae Amang Hadri basapida tinjak bakuliling kampung, tatinggal Julak ae lagi saurangan. Parak satangah jam, kada lawas datang Amang HadrI.

“Kayapa Dri?” ujar Julak.

“Aman haja marina ae,” jar Amang Hadri. Baca lebih lanjut

Kacambah Utuh Ujai

Kacambah Utuh Ujai
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Rahatan kamarian Utuh Ujai ne bulik matan pasar Amuntai. Inya manukar kacang hijau satangah kilu gasan diulah bubur kacang di rumah. Sakali sampai di rumah, dilihatinya hibak samut kacangnya tadi. Tapaksa ditampinya di dalam nyiru kacang ne. Napakah waktu itu talinga Utuh ne asa gatal banar, langsung ae digarunya. Kada sangaja di tangannya masih ada kacang hijau ne, langsung tamasuk ka dalam lubang talinga.

Imbah kadada akal lagi mangaluarkan, tapaksa ae ka wadah Duktur Apam nang kabalujuran ahli pananamba panyakit talinga. “Haw, napa habar sanak pina tangan ka talinga tarus?” jar duktur ne asa bingung malihat Utuh Ujai. Baca lebih lanjut

MANAHANI KANTUT

MANAHANI KANTUT
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Takisah Utuh Ujai nang hanyar kawin wan Acil Enor. Utuh Ujai ne handak mambari kajutan (jar urang tu surprise) wan bininya. “Yang, kita tulakan yu, tapi ikam tutupi dahulu mata ikam wan sapu tangan!”

“Jah, kanapa maka ditutup, ka?” jer nang bini.

“Ulun ada sasuatu gasan pian,” jer Utuh.

Lalu kaduanya barangkat umpat taksi ka wadah nang handak dituntii. Imbah sampai, Utuh mairit bininya masuk ka rumah hanyar nang ditukarinya sumalam. Sakalinya Utuh ne handak mambari kajutan gasan bininya, yaitu manukarakan rumah hanyar. Baca lebih lanjut

Kisah Jin Butul

Kisah Jin Butul
Oleh: Pambakal Sambang Lihum

Takisah Amang Ijun bos sarang burung di daerah Palangkaraya. Bangaran Amang Ijun ne urangnya sugih, jadi rahatan hari Ahad pasti dah inya tulak rekreasi maisi hari parainya. Pukuknya dua juwa, mun kada manimbak burung, bearti maunjun di danau nang taparak rumahnya.

Hari itu Amang Ijun maunjun di danau, rahatan asik mangayuh jukung, inya malihat ada butul nang timbul. Tutupannya pisit banar, hibak wan rajahan nang kada dimangarti Amang ne. Bangaran pina panasaran, lalu Amang Ijun ne meambil tang nang dibawanya bila tulak maunjun. Dibukanya tutup butul tu, sakalinya kaluar palak nang kaya di pilim-pilim Aladin. Palak tadi baubah jadi jin nang pina tabal sisingut wan mambaritakutan siapa nang malihat. Baca lebih lanjut

Balajar Matimatika (Serial Utuh Ujai)

Balajar Matimatika (Serial Utuh Ujai)
Oleh: Pambakal Jingah Rabit

Bujur-Bujur Realistik Mang ae!

Salain harat mangaradau, anak Utuh Hirman ne si Utuh Ujai, inya harat jua parkara bahitung-hitung. Kada suah balum timbakan buntutnya malisit, paling kada kana sa bak tu pang. Utuh Ujai ne sakulah di SMA Sambang Lihum kalas satu. Buku catatannya kadada nang lain, hibak wan rumus buntut. Imbah buntut ditutup pamarintah, tatap ja Utuh Ujai ne katuju mautak-atik angka. Sampai guru matimatika di sakulahannya kagum wan kaharatan Utuh Ujai ne. Pukuknya imbah dapat rumus hanyar dari guru, inya kawa pulang meulah rumus nang pina anih wan lucu, tapi hasilnya bujur haja wan masuk akal haja.

Hari itu guru matimatika nang biasa masuk ka kalas Utuh Ujai kada kawa turun, sidin maambil cuti imbah baranak. Jadi sagan samantara, palajaran matimatika tapaksa diisi ulih guru matimatika kalas talu. Imbah sidin masuk lalu bapander ae, “Jar guru matimatika kalas satu, di kalas ne ada nang harat matimatika. Nah, bapa handak tahu, jadi bapa tis dahulu lawan sual.” Baca lebih lanjut

NAIK HAJI

NAIK HAJI
Oleh: Ampeak Hermansyah, Kalua

Di kampung Bubuhan Jingah Rabit, hidup manusia nang mucil, raja pandir, kisah pina panyugihnya, kada mau kalah toe pang, tapi sosial banar orangnya. Ngarannya Julak Adum. Alkisah, pas bulan haji Utuh Hirman datang di Makkah, rami orang bailang ka rumah. Ada nang dibarii sajadah, tasbih, banyu zam-zam, pacar makah, wan kurma. Pukuknya macam-macam ae bawaan Utuh Hirman.

Rasa pina banyak urang ba ilang, Julak Adum bapikir, “Ka Makah jua aku bulan ini.” Lalu Julak Adum baparagah handak tulak umrah ka Makkah. Percaya haja urang sakampungan karna Julak Adum ada baisi kabun gatah. Nah, malam sabalum tulak Julak Adum basalamatan di rumah supaya salamat di jalan. Singkat kisah singkat tali salawar, sudah 20 hari Julak Adum tulak. Kaluarganya ada manyambat, “Julak Adum esok datang. Ada sidin manalipun,” jar kaluarga Julak Adum.

Isuk harinya rami urang bakumpulan di rumah Julak Adum, mahadangi sidin datang. Kada lawas ada mobil coal singgah di muka rumah. Lalu Julak Adum turun. Mamutih ae pakaian. Singkat kisah rame di rumah urang bapandiran, rame batakun lawan Julak Adum.

Ujar Julak Runi, “Kayapa di Makkah, panas lah?”

lalu julak adum manyahut, “Uma ae panas bangat, rasa hangit awak.”

Lalu ada pulang nang batakun, “Kayapa unta, banyak lah di Arab?”

“He eh banyak,” jar Julak Adum manyahut.

Lalu ada pulang nang batakun, “Kurma toe nang kayapa pang Julak hidupnya?”

Lalu Julak Adum manyahut, “Kurma toe hidupnya kalayapan nangkaya kangkung.”

Ranai urang sarumahan. “Nah,” jar urang garunuman, “dibung**i si Adum kita. Kada ka Makkah si Adum, kamanakah si Adum bajalan. Gaya haja ka Makkah.”

Wakakak…….