Wadai Kelepon (Kalalapun), Martapura

Kisah Asal Muasal Wadai Kelepon (Kalalapun)
Kisah Rakyat Matan Kabupaten Banjar, Martapura

Dikisahakan beasa ulih: Adum M. Sahriadi (Pambakal Sambang Lihum)

Wadai Kelepon, Martapura

Wadai kalalapun nang ada wayahini tu pamulaannya kada sama wan bahari, bulat-bulat, di dalamnya behinti gula habang. Mun sudah masak imbahtu diracahi parutan nyiur. Wadai nang kaitu jar urang Martapura ngarannya kelepon atawa kalalapun jar urang hulu sungai manyambat.

Kisah asal muasal wadai ne kaini:

Jaman bahari tu ada dua baranak nang hidup baduaan. Takesah umanya si anak rahatan garing. Sidin ne bakahandak handak mamakan wadai. Bahari tu kada kaya wayahini, bila handak maulah wadai banyak macamannya. Bahari mun meulah wadai cukup mambuat baras ka dalam lasung, imbahtu ditutuk, mun parak jadi galapung, lalu dibuati gula habang wan racahan nyiur nang halus-halus, imbahtu hanyar ditutuk (ditumbuk) pulang sampai likat. Mun sudah likat hanyar wadai nang ditutuk tadi diambil wan sinduk. Wadai nang kaya ne dingarani wadai masak lasung, rasanya nang kaya lamak-lamak manis wan nyaman.

Anaknya nang disuruh umanya maulah wadai tadi lalu manuju dapur. Imbahtu inya manjarang banyu di kuantan. Sambil mahadangi banyu masak, inya meambil lasung gasan manutuk lakatan gasan maulah wadai. Imbah lasung dibalik, takajut nang anak imbah malihat kala (kalajengking) di lasung nang handak dibarasihi. Baca lebih lanjut