Balajar Matimatika (Serial Utuh Ujai)

Balajar Matimatika (Serial Utuh Ujai)
Oleh: Pambakal Jingah Rabit

Bujur-Bujur Realistik Mang ae!

Salain harat mangaradau, anak Utuh Hirman ne si Utuh Ujai, inya harat jua parkara bahitung-hitung. Kada suah balum timbakan buntutnya malisit, paling kada kana sa bak tu pang. Utuh Ujai ne sakulah di SMA Sambang Lihum kalas satu. Buku catatannya kadada nang lain, hibak wan rumus buntut. Imbah buntut ditutup pamarintah, tatap ja Utuh Ujai ne katuju mautak-atik angka. Sampai guru matimatika di sakulahannya kagum wan kaharatan Utuh Ujai ne. Pukuknya imbah dapat rumus hanyar dari guru, inya kawa pulang meulah rumus nang pina anih wan lucu, tapi hasilnya bujur haja wan masuk akal haja.

Hari itu guru matimatika nang biasa masuk ka kalas Utuh Ujai kada kawa turun, sidin maambil cuti imbah baranak. Jadi sagan samantara, palajaran matimatika tapaksa diisi ulih guru matimatika kalas talu. Imbah sidin masuk lalu bapander ae, “Jar guru matimatika kalas satu, di kalas ne ada nang harat matimatika. Nah, bapa handak tahu, jadi bapa tis dahulu lawan sual.” Baca lebih lanjut

NAIK HAJI

NAIK HAJI
Oleh: Ampeak Hermansyah, Kalua

Di kampung Bubuhan Jingah Rabit, hidup manusia nang mucil, raja pandir, kisah pina panyugihnya, kada mau kalah toe pang, tapi sosial banar orangnya. Ngarannya Julak Adum. Alkisah, pas bulan haji Utuh Hirman datang di Makkah, rami orang bailang ka rumah. Ada nang dibarii sajadah, tasbih, banyu zam-zam, pacar makah, wan kurma. Pukuknya macam-macam ae bawaan Utuh Hirman.

Rasa pina banyak urang ba ilang, Julak Adum bapikir, “Ka Makah jua aku bulan ini.” Lalu Julak Adum baparagah handak tulak umrah ka Makkah. Percaya haja urang sakampungan karna Julak Adum ada baisi kabun gatah. Nah, malam sabalum tulak Julak Adum basalamatan di rumah supaya salamat di jalan. Singkat kisah singkat tali salawar, sudah 20 hari Julak Adum tulak. Kaluarganya ada manyambat, “Julak Adum esok datang. Ada sidin manalipun,” jar kaluarga Julak Adum.

Isuk harinya rami urang bakumpulan di rumah Julak Adum, mahadangi sidin datang. Kada lawas ada mobil coal singgah di muka rumah. Lalu Julak Adum turun. Mamutih ae pakaian. Singkat kisah rame di rumah urang bapandiran, rame batakun lawan Julak Adum.

Ujar Julak Runi, “Kayapa di Makkah, panas lah?”

lalu julak adum manyahut, “Uma ae panas bangat, rasa hangit awak.”

Lalu ada pulang nang batakun, “Kayapa unta, banyak lah di Arab?”

“He eh banyak,” jar Julak Adum manyahut.

Lalu ada pulang nang batakun, “Kurma toe nang kayapa pang Julak hidupnya?”

Lalu Julak Adum manyahut, “Kurma toe hidupnya kalayapan nangkaya kangkung.”

Ranai urang sarumahan. “Nah,” jar urang garunuman, “dibung**i si Adum kita. Kada ka Makkah si Adum, kamanakah si Adum bajalan. Gaya haja ka Makkah.”

Wakakak…….

BARABUT ANAK (MANAKIP UTUH UJAI-1)

BARABUT ANAK (MANAKIP UTUH UJAI-1)
Oleh: Pambakal Jingah Rabit

Sabalum mangisahakan siapa Utuh Ujai, ulun handak mangisahakan awal bamula Utuh Ujai di dunia.

Kisahnya, imbah lawas barambangan lawan bininya, kada kawa ditahan lagi, tapaksa Utuh Hirman ne manalak talu bininya. Nah, mun kaetu sudah rancak ja tajadi dalam parkara sarak manyarak. Tapi, nang talain di masalah saraknya Utuh ne wan bininya, buhannya badua tu barabut handak manggaduh si Ujai. Sampai taumpat-umpat kaluarga kaduanya bakalahian. Mun kaeni jar nang tuha-tuha, baik bawa ka pangidalan agama haja. Artinya siapa nang manang wan nangapa haja nang diputusakan hakim, nintu ampun anak.

Malamnya baistiharah ae si Utuh, “Ya Allah, mun hamba ne pantas manggaduh si Ujai, maka manangakan ulun di pangadilan isuk?”

Isuknya di pangadilan agama, hakim katua manyuruh bakas bini utuh ne bapandir. Sambil kuriak-kuriak, bakas bini utuh ne beucap, “Yang Mulia, ulun nang batianan 9 bulan, ulun juwa nang mahambin salawas 9 bulan tu, imbah tu ulun nang malahirakan, waktu nintu pandarahan ha pulang sakit banar. Imbahnya ulun manyusui, marawat Ujai wan kasabaran ulun. Jadi, biar kayapa, ulun tu pang nang barhak manggaduh Ujai.”

Hakim lalu beucap wan Utuh Hirman, “Apa pembelaan Anda terhadap tuntutan mantan istri Anda?”

Si Utuh badiam satumat, sambil balilihan banyu mata baucap, “Yang mulia, ulun kada kawa manjawab, ulun marista imbah mandangar pandiran bakas bini ulun tadi. Tapi ulun tatap bakaras handak manggaduh Ujai. Cuba pikirakan parumpamaan nang ulun kisahkan ne. Ulun beisi kartu ATM, lalu ulun handak maambil duit. Ulun masukakan kartu tadi ka masin ATM, masinnya BAGUYANG-GUYANG satumat, imbahitu kaluar duitnya. Manurut Yang Mulia, duit tadi ampun ulunkah atawa ampun masin ATMnya kah?”

Sunyi ruangan sidang. Ahirnya Hakim Katua mamutusakan bahwa nang barhak manggaduh si Ujai adalah Utuh Hirman.

Note: Bibinian nang kada satuju kisahne silakan parutis wan FB: Ampeak Hermansyah. Wkakakakak…..

KAHARATAN UTUH HIRMAN

KAHARATAN UTUH HIRMAN
Oleh: Pambakal Jingah Rabit

Utuh Hirman ne imbah lulus kuliah, handak juwa bagawi nangkaya urang. Balalu inya mancari parusahaan nang sasuai lawan bidangnya, kumputer. Imbah mambaca kuran, inya talihat panarimaan sagan teknisi kumputer di parusahaan batu bara. Umpat ae juwa baulah surat lamaran sagan bagawi.

Imbah meulah, langsung inya antar ka parusahaan. Di parusahaan inya ditarima minijir, jar minijir, “Ikam nang paampihan mandaptar, ijazah ikam sasuai, isuk ikam datangi ka sini hagan tis wawancara!”

Isuk harinya sasuai wan jam nang ditantuakan, datangan buhannya nang handak umpat tis wawancara. Nang ditarima hagan tis naya ampat ikung juwa. Nang lain kada tambus, karna kada sasuai ijajahnya. Imbah tu dikiyaunya bubuhan nang handak tis ne, langsung kaampatnya ditis baimbaian. “Nah, aku sabuting haja tatakunan sagan buhan ikam. Jawaban buhan ikam ne nang manantuakan ditarima atawa kada,” jar minijir. Unggut-unggut buhannya sambil mahadangi tatakunannya.

“Satahu pian, nangapa nang bagarak paling hancap?” Jar minijir manakuni. “Jawab mulai nang subalah kanan duduknya!”

“Alhamdulillah,” jar Utuh, “untung aku duduk paling kiwa, jadi sawat bapikir,” jar Utuh dalam hati.

Palamar I manjawab, “PIKIRAN. Inya mancungul damintu haja di dalam kepala, kadada peringatan, kadada ancang-ancang. Bekajut haja inya kaluarnya. Jadi manurut ulun, pikiran nang baungal paling hancap nang ulun tahu.”

“Jawaban nang bangat bagus,” sahut si menejer. “Mun pian pang?” Minijir manakuni palamar II.

“Hm….KIJIPAN MATA! Datangnya kada kawa ditangguh, wan kita kada sadar mata kita sudah bakijip. Kijipan mata adalah nang baungal paling hancap amun menurut saya.”

“Bagus banar! Wan dasar jua ada ungkapan ‘sakijip mata’ hagan menggambarakan kayapa capatnya sesuatu terjadi”. Si minijir bauling ka palamar III, nang kelihatan bapikir karas.

“NYALA LAMPU adalah nang tacapat nang ulun tahu”, jawabnya, “Ulun rancak menyalakan saklar di dalam rumah wan lampu nang di taman depan langsung wayah mamicik langsung banyala.”

Si minijir terkesan lawan jawaban palamar III. “Dasar ngalih mengalahakan kacapatan cahaya,” pujinya. Himung si minijir, “Cadangan dapat urang pintar ne,” garunum minijir dalam hati. Dikilarnya Utuh Hirman nang panampilan kaya urang propisional. Di gulu bagantung plisdis, kacamata kandal, awak tapaluh. Dibukanya daptar riwayat gawian wan ijajah. “Ahmm…, ikam ne paanumnya, kadada beisi pangalaman balum, mun dilihat lampiran ikam ne, dasar kawa diandalakan pang. Beisi sertifikat kursus bahasa Anggris wan bahasa Japang wan Cina. Cuba pang aku handak tahu, nangapa nang paling hancap?”

“Mulai tadi ulun mamikirakan jawapan buhannya, tapi ulun balain pandapat wan buhannya, jadi jawapan ulun nang paling hancap di dunia ne MENCRET.”

“Nah!!!!” Jar minijir tanganga mandangar jawapan nang pina malalain.

“Jah!!!” Jar buhannya nang lain tapaimbai.

“Kanapa ulun manjawap mencret, dua hari sumalam rahatan malam ulun bakajutan sakit parut. Ulun bukah ka jamban, tapi balum sampai ka jamban, balum sawat BAPIKIR, MANGIJIPAKAN MATA, wan MANYALAKAN LAMPU di jamban, ulun sudah tapucirit di salawar. Nah, jadi ulun wani maambil kasimpulan, mencret nang paling hancap.”

Tauling-uling buhannya mandangar jawapan Utuh Hirman. Imbah diumumakan, sunyaan ditarima bagawi, tapi Utuh Hirman nang jadi mandur bubuhannya nang batalu ne.

(Kisah hagan Ampaek Hermansyah, salamat Ulang Tahun!)

Balajar Pilasapat

BALAJAR PILSAPAT
Oleh: Adum M. Sahriadi

Rahatan kuliah dahulu, Utuh Hirman ne urangnya pintar banar. Pintar maakali, pintar mamintari wan pintar bujuran. Bujur Utuh Hirman ne urangnya pina tawala kalakuan sadikit pada nang lain, tapi inya ne kada suah tatinggal nang ngarannya sumbahyang. Inya bila malam umpat juwa lawan kakawanannya balajar ilmu sifat 20 lawan mualim.

Nah, hari itu inya turun ka kampus, kuliah panambayan mata kuliah pilsapat. Inya handak tahu, jar habar dusinnya pintar banar. Hadang-hadang, ahirnya masuk ae dusin ne tadi. Urangnya pina malalain pakaian, kaus sapatu panjang, salawarnya dimasukakan ka dalam kaus tadi. Kupiah sidin pina tahalang sadikit, nang kaya urang kalah mainan. Kaca mata pina kandal, mata pina ka atas tarus panglihat.

Sunyi kalas nangkaya malaikat lalu. Utuh Hirman mandam malihat muha sidin. “Dasar macam-macam makhluknya di muka dunia ne,” jar Utuh gagarunum dalam hati.

Kada lawas baucap sidin, “Ada nang suah maniring Tuhan?”

Sunyi kalas kada sing suaraan.

“Ada nang suah mandangar Tuhan bapandir?” Jar sidin batakun pulang.

Sunyi pulang, kadada nang wani manjawapi.

“Ada nang suah manjapai Tuhan?” Jar sidin pulang.

Sunyaan bagana, takang rakungan kada sing pandiran.

“Nah, baarti kasimpulannya, Tuhan tu kada ada!” Ujar dusin ne pina takurihing sadikit.

Riuh kalas mandangar ujar sidin tadi. Masing manggarunum lawan kawan di higa, parutis wan pandapat sidin. Kada lawas badiri Utuh Hirman ne.

“Ya, silakan!” Jar dusin mambari kasampatan Utuh ne bepandir.

“Ada nang suah maniring utak dusin?”

Sunyi kalas kada sing suaraan.

“Ada nang suah mandangar utak dusin bapandir?” Jar Utuh batakun pulang.

Sunyi pulang, kadada nang wani manjawapi. Dusin tadi kukurihing ha masih.

“Ada nang suah manjapai utak dusin?” Jar Utuh pulang.

Sunyaan bagana, takang rakungan kada sing pandiran, nangkaya panambayan dusin batakun tadi.

“Nah, baarti kasimpulannya, dusin kita ne kada baisi utak!” Ujar Utuh sambil maangkat tas kaluar pada kalas. “Assalamualaikum, aku bulik badahulu.”

KANTUT AJAIB

Kantut Ajaib

Oleh: Roni Race Batola

Malam netu Utuh Babab, Utuh Laduman wan Kai Bubur giliran jaga malam. Sajam sakali nang batiga ngini runda kaliling kampung. Rahatan santai di pos, lalu Kai Bubur bapandir, “Supaya kita kad ngantukan kaya apa mun kita bahaharatan maniup lampu, tapi maniupnya lawan kantut, siapa nang kawa mamajahi, ngitu pamanangnya?”

“Ayuha,” jar Utuh Babab wan Utuh Laduman tapaumbai.

“DAGUMMM,” jar bunyi kantut Utuh Babab nangkaya ban satum pacah, tapi kada pajah lampunya. Kada tapi lawas mandagum pulang nangkaya patir kantut Utuh Laduman, tapi tatap kada pajah jua lampunya.

“Bahujung urang bangunan sakampungan mandangar kantut buhan kam tapi lampunya tatap banyala,” jar Kai Bubur mahapaki.

Pas giliran Kai, “Prusszzt….,” jar bunyinya tapi langsung pajah lampunya.

“Dasar ajaib kantut pian kai ae, kada tapi kadangaran bunyi tapi lampunya langsung pajah,” jar Utuh Babab.

Liwar takajutnya Utuh Babab wan Utuh Laduman, pas rahatan disintari sumbu lampunya gen hilang.

“Pantas aja pajah wan hilang sumbunya, mun parak sarantang kaluaran manutupi lampunya,” ujar Utuh Babab.

“Ngini kai ae lain kantut tapi datunya kantut!” Jar Utuh Laduman sambil tatawa.

GABIN

GABIN

Oleh: Roni Race Batola

Di sabuah kampung, ada dua urang nang maninggal tapaimbai. Saikung ngarannya Utuh Babab, urangnya buntat banar wan wangal-wangalnya, nang saikungnya tuan guru alim banar. Kaduanya tamintang atawa kabatulan dikuburakan di alkah wan waktu nang sama.

Pas rahatan manabukakan kubur gasan nang badua ngini ngalih banar karna musim banyu dalam, bilang kada bamatian masin panyudut banyu. Imbah tuntung manabukakan lubang, balalu arwah tuan guru ne badahulu dibuat ka luang kubur nang masih hibak wan banyu, padahal masin kada bamatian.

Imbah tuntungan manguburakan tuan guru ne, balalu giliran arwah Utuh Babab nang buntat kada sakira dibuat dipajal ka bawah tanah. Nah, di sini bamula kisahnya nang pina malalain. Sakali arwah utuh ne dibuat ka liang lahat, banyu nang hibak tadi, hilangan. Padahal masin banyu sudah ampih manyadut karna rusak, tatap ja sasain bakaring banyunya.

Samuaan urang kampung kabingungan, asbabnya imbah taingat kalakuan Utuh Kabab sawaktu hidup nang buntat luar biasa. Imbah bulikan dari pakuburan rame buhannya bakisahan wan mamandirakan kaanihan nintu.

“Dasar kada kawa ditangguh manusia tu, siapa tahu tubatnya ditarima waktu paampihan hayatnya,” jar su Ijak pina kalihatan bailmu pandir.

“Mun kaetu, kita cubai takuni ka rumah Utuh, siapa tahu kaluarganya tahu amalan Utuh,” jar Angah Imran mambawai nang lain.

Singkat kisah, sampaian buhannya di rumah Utuh Kabab. “Nah, kami ka sini ne handak batakun wan hampiyan, nangapa amalan Utuh ne sawaktu hidup?” Jar Su Ijak manakuni asbahnya.

“Satahu ulun, kada nangapa-ngapa, cuma sawaktu mulai halus Utuh ne kada bisa makan nasi, sidin makan gabin haja, luku gara-gara gabin nintu jadi banyu di kubur tadi habis karingan,” jar asbahnya.

Wallahul alam?