PATIH AMPAT

PATIH AMPAT
Oleh: Datu Panglima Alai
(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Waktu zaman karajaan Nagara Dipa, ada ampat ikung patih karajaan nang tarkanal bagalar “Patih Ampat”. Bubuhan nang ba ampat ni marupakan Panglima Karajaan nang paling di andal akan, buhannya rakat banar kamana haja pasti ba ampat, susah sanang ditanggung basamaan. Siapa sabujurnya Patih Ampat nintu?

Nang partama bangaran “Panimba Sagara”, katuju babaju kuning, baisian kasaktian kawa bahinak dalam banyu, sanjata ganggamannya “Naga Runting” urangnya nicis, panampilannya “rapi jali”. Baca lebih lanjut

KESAH BALAI KALIH

KESAH BALAI KALIH
Oleh: TumanggungArga Sandipa BatanggaAmas

Bahari kala di Pagunungan Maratus nang wadanya kira-kira diapit Gunung Tambung wan Gunung Mangkurung suah ada kampung nang bangaran Balai Tangga Amas. Bubuhan kula-kula kita nang ba’utu (begana) disia ti hidupnya damai, tantram, wan makmur bangat, sualnya di kampung Balai Tangga Amas tanahnya subur kada bataha kakurangan makanan. Kapala adatnya nang maatur disia ti bijaksana bangat jua. Kada hiran munnya paharatan Aruh Ganal, banyak bubuhan nang tumatan kampung subalah bailang umpat maramiakan, sualnya pasti banyak makanan nang kawa umpat dimakan.

Pas limbah katam, bubuhan urang kampung Balai Tangga Amas paharatan Aruh Ganal. Liwar banyak bangat bubuhan kampung subalah nang datang bailang. Ada nang umpat manyusunakan lamang, ada nang umpat manyumbalih hadangan, ada nang umpat batandik, ada nang umpat bakanjar, ada nang umpat bagandang, ada jua nang rami basalikur. Pukuknya rami bangat ti pang di kampung nitu. Saking kaasikannya bubuhan nang di kampung Balai Tangga Amas baaruhan, bubuhannya nitu kada tahu pang kada jauh dari kampung nitu Datu Sumali’ing lagi guring di atas puhun kariwaya nang ganal. Baca lebih lanjut

Daftar Kata Archais Bahasa Banjar dalam Hikayat Banjar J.J. Ras (1968)

Hikayat Banjar, JJ Ras, 1968

Daftar Kata Archais Bahasa Banjar dalam Hikayat Banjar J.J. Ras (1968)

1.keci hal 228

2.salup hal 228

3.konting hal 228

4.pancalang hal 228, 234

5.galiung hal 228, 248, 292

6.tarparimanai hal 228

7.parimata (permata) hal 228, 272

8.diparsalinnya hal 228, 240, 242, 254, 256, 258, 260, 266

9.distarnya hal 228

10.polam hal 228, 254

Baca lebih lanjut

HIKAYAT DAYAK & BANJAR VERSI URANG BANUA

HIKAYAT DAYAK & BANJAR VERSI URANG BANUA

Oleh: Datu Panglima Alai

(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Sekitar tahun 3000-1500 S.M untuk pertama kalinya Pulau Kalimantan kedatangan Imigran yang berasal dari daerah Yunan di China Bagian Selatan. Imigran dari Yunan inilah yang menjadi cikal bakal suku Dayak di pulau Kalimantan atau dikenal pula dengan istilah suku “Melayu Tua”. Dari Legenda suku Melayu Tua (Dayak) ini disebutkan bahwa terdapat lima kelompok besar yang dipimpin Lima bersaudara yaitu Abal, Anyan, Aban, Anum dan Aju. Kelima bersaudara ini sangat sakti, bijaksana dan berwibawa. Menurut cerita suku Dayak Tua, kelima saudara ini titisan dari Dewa Batara Babariang Langit, yaitu : titisan Dewa Batahara Sangiang Langit. Batara Babariang Langit kawin dengan Putri Mahuntup Bulang anak dari Batari Maluja Bulan dan Melahirkan Maanyamai, dan Maanyamai beristri dan istrinya melahirkan anak bernama Andung Prasap Konon sangat sakti. Dan membangun Negeri Nan Marunai (Nan Sarunai) kemudian Andung Prasap beristri anak Raja menggaling Langit dan melahirkan kelima saudara tersebut di atas. Kelima saudara inilah kelak menjadi cikal bakal suku Dayak di pulau Kalimantan. Mereka mengembara ke pelosok pulau Kalimantan, konon si Abal ke daerah Timur menurunkan suku Aba, Anyan ke daerah Selatan menurunkan suku Manyan, Aban ke daerah Barat menurunkan suku Iban, Anum ke Utara menurunkan suku Otdanum dan Aju ke daerah Tengah menurunkan suku Ngaju. Dan mereka diberi pitua :” Tabu/ dilarang bacakut papadaan apalagi bermusuhan, karena mereka satu daerah satu nyawa, menurut pitua Nenek Moyang mereka mengatakan (pitua) terkutuk apabila bakalahi satamanggungan. Baca lebih lanjut

ASAL MULA KOTA BANJARMASIN

ASAL MULA KOTA BANJARMASIN
Sumber: Klik

Pada zaman dahulu berdirilah sebuah kerajaan bernama Nagara Daha. Kerajaan itu didirikan Putri Kalungsu bersama putranya, Raden Sari Kaburangan alias Sekar Sungsang yang bergelar Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan. Konon, Sekar Sungsang seorang penganut Syiwa. la mendirikan candi dan lingga terbesar di Kalimantan Selatan. Candi yang didirikan itu bernama Candi Laras. Pengganti Sekar Sungsang adalah Maharaja Sukarama. Pada masa pemerintahannya, pergolakan berlangsung terus-menerus. Walaupun Maharaja Sukarama mengamanatkan agar cucunya, Pangeran Samudera, kelak menggantikan tahta, Pangeran Mangkubumi-lah yang naik takhta.

Kerajaan tidak hentinya mengalami kekacauan karena perebutan kekuasaan. Konon, siapa pun menduduki takhta akan merasa tidak aman dari rongrongan. Pangeran Mangkubumi akhirnya terbunuh dalam suatu usaha perebutan kekuasaan. Sejak itu, Pangeran Tumenggung menjadi penguasa kerajaan.
Pewaris kerajaan yang sah, Pangeran Samudera, pasti tidak aman jika tetap tinggal dalam Lingkungan kerajaan. Atas bantuan patih Kerajaan Nagara Daha, Pangeran Samudera melarikan diri. Ia menyamar dan hidup di daerah sepi di sekitar muara Sungai Barito. Dari Muara Bahan, bandar utama Nagara Daha, mengikuti aliran sungai hingga ke muara Sungai Barito, terdapat kampung-kampung yang berbanjar-banjar atau berderet-deret melintasi tepi-tepi sungai. Kampung-kampung itu adalah Balandean, Sarapat, Muhur, Tamban, Kuin, Balitung, dan Banjar. Baca lebih lanjut

Hikayat Datu Banua Lima

Rumah Adat Banjar, Bubungan tinggi koleksi M. Atma Prawira

Hikayat Datu Banua Lima (Ringkasan)
Oleh: Datu Panglima Alai_Admin FB Group Bubuhan Kulaan Urang Alai Borneo
(Cerita ini merupakan versi lain, selain Hikayat Banjar Versi JJ. Ras, dan banyak sekali perbedaan terutama pada garis silsilah dan alur cerita)

Sakitar abad ke-5 M berdiri sebuah kerajaan yang merupakan kerajaan permulaan di Kalimantan Selatan, jauh sebelum berdirinya Kerajaan Nagara Dipa. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Tanjungpuri. Bermula berdirinya Kerajaan Tanjungpuri adalah saat kedatangan bubuhan imigran Malayu asal Kerajaan Sriwijaya di pulau sumatera sekitar Tahun 400-500 Masehi. Oleh karena kebudayaan imigran Malayu sudah lebih maju, lalu mereka mendirikan kampung yang lama kelamaan berubah menjadi sebuah kerajaan kecil. Para imigran Malayu tersebut banyak yang melakukan perkawinan dengan panduduk setempat, yakni suku Dayak (Maanyan, Bukit, Ngaju), sehingga Kerajaan Tanjungpuri tersebut, panduduknya terdiri dari orang Malayu dan Dayak. Perpaduan kadua suku tersebut akhirnya nanti menurunkan suku Banjar (Asal muasal suku Banjar). Baca lebih lanjut

HAYAM BAHERA

Hayam Bahira
Oleh: Ferry 79

Hari itu Amang Maran sibuk banar betutukar paring. Kada alang-alang ma-nalu bica sidin maangkut paring. Imbah tuntung manurunakan paring matan di bica, duduk ai sidin di palataran, sambil mahirup banyu teh. Kaya jagung ganalnya paluh sidin, napa mun saurangan haja manggawinya.

Kada lawas datang minantu sidin nang bangaran Itab. Malihat mintuha duduk ka-uyuhan, ba-ucap ai si Itab merawa sidin.
“Banyaknya pang bah pian manukar paring, gasan apa?” ujar Itab.
“Tanang haja ikam Tab’ai, aku handak ba-ulah kurungan hayam” ujar Amang Maran. Baca lebih lanjut