Anak Kambar

By: Dayat El-Amrozie (Bjm)

Ada 4 calun abah (Julak Ijak, Amang Ayat, Amang Adum, lawan Amang Kinoy) lagi manunggui bini masing-masing nang handak baranak di ruang barsalin Rumah sakit. Lalu keluar suster mambari salamat lawan Julak Ijak, “Selamat, anak Bapak kembar!”

Dijawab oleh si Julak, “Oh, kabalujuran unda bagawi di PT Kacana Dua Kelinci!”

Imbahtu lawan Amang Ayat, “Selamat !!! Anak Bapak kembar 3!”

“Oh kada heran unda, unda bagawi di PT.Tiga Roda!”

Lawan Amang Adum pulang, “Slamat!!! Anak Bapak kembar 7!”

“Alhamdulillah, Wah, nintu pasti berkahnya unda bagawi di PT. Bintang Toedjoeh!”

Baluman diucapkan salamat, Amang Kinoy rabah bakajut, pingsan, kada kawa mambayang akan jumlah anaknya, sualnya Amang ne anggota DENSUS 88.