MINYAK KAWIYANG (KUYANG)

MINYAK KAWIYANG (KUYANG)

Oleh: TumanggungArga Sandipa BatanggaAmas

(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Manganai banda naya tie malaran pajang infunya. Salain nintu, gambar bandanya kada kawa ditampilakan lantaran urang nang baisi banda ni tie kada mambariakan, sualnya banda nangini tarmasuk ilmu hitam atawa ilmu sesat, jadinya kada baik munnya dilihatakan gambarnya.
Nang jalas, kita tatap yakin kalunya di dunia naya tie kadida nang kawa ma’alahan kakuasaan atawa kakuatan Allah SWT, wan tanpa ijin-Nya samunyaannya nintu kadida artinya..Samuga kita barataan samakin mampartebal Iman kita kapada Allah SWT. Amiiin. Baca lebih lanjut