DATU DAYUHAN DAN DATU INTINGAN VS DATU SIMALI’ING (ASAL MULA GUNUNG KAPALA PITU)


DATU DAYUHAN DAN DATU INTINGAN VS DATU SIMALI’ING
(ASAL MULA GUNUNG KAPALA PITU)

Oleh: Datu Panglima Alai
Re-publish dalam bahasa Indonesia: Adum M. Sahriadi

Dahulu kala, di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan pernah hidup dua orang bersaudara, si Ayuh (Dayuhan) dan Intingan (Bambang Basiwara). Semua orang di Kalimantan hampir semuanya mengetahui bahwa keduanya merupakan nenek moyang (pedatuan) orang Banjar dan Dayak di Kalimantan Selatan.

Datu Ayuhan dan Datu Intingan ini sangatlah erat persaudaraannya, ke mana saja mengembara selalu berdua, tidak pernah saling bertengkar atau bermusuhan. Keduanya sama-sama memiliki kesaktian masing-masing. Mereka dua bersaudara ini sangatlah bijaksana dalam mengatur kehidupan orang-orang kampung yang berdiam di Pegunungan Meratus. Tidak heran kalau keduanya sangat dihormati dan disegani siapa saja, sampai-sampai mereka berdua ini dihormati oleh orang-orang Dayak yang berdiam di Borneo (Kalimantan) bagian timur, tengah, dan barat.

Selain mereka berdua, di Pegunungan Meratus juga pernah hidup seorang datu yang bernama Datu Sumali’ing. Datu tersebut sangatlah berbeda dengan Datu Ayuh dan Datu Intingan, bahkan kelakuannya dan sifatnya merupakan kebalikan dari kedua orang datu tadi. Mereka yang tinggal di Pegunungan Meratus sangatlah takut dengan Datu Sumali’ing ini.

Datu Sumali’ing ini memiliki kesaktian yang sangat sukar dikalahkan. Beliau ini sangat sakti, kebal terhadap senjata, kebal terhadap peluru, dan yang paling hebat dari beliau adalah siapa saja yang terkena liur (ludah)-nya langsung berubah menjadi batu. Banyak sudah yang menjadi korban beliau, sampai-sampai binatang juga banyak yang berubah menjadi batu. Salah sedikit, datu ini langsung meludahi, “Cuuuuuh….”, yang kena dan apa saja yang kena akan berubah menjadi batu.

Karena beliau merasa sakti dan tidak ada yang menandingi, lalu beliau bermaksud menguasai Pegunungan Meratus. Akhirnya tersiar kabar bahwa beliau hendak menguasai Pegunungan Meratus, dan sampailah kabar tersebut ke telinga Datu Ayuh dan Datu Intingan. Kedua bersaudara ini kemudian merundingkannya.

“Intingan, kata orang si Sumali’ing handak menguasai Pegunungan Meratus, benarkah?” Ujar Datu Ayuh membuka pembicaraan dengan Datu Intingan.

“Aku juga mendengar kabar itu, kalaunya Sumali’ing ingin menguasai pegunungan ini bisa rusak anak cucu kita diludahinya, dan semuanya akan berubah jadi batu” kata Datu Intingan.

Lalu Datu Ayuh berucap, “Kalau begitu, kita lawan saja si Sumali’ing itu daripada anak cucu kita jadi batu” kata Datu Ayuh sambil mengambil sumpit di belakang pintu.

“Tunggu dulu, Sumali’ing itu sakti, jadi kita harus mencari kelemahannya dulu” kata Datu Intingan mengingatkan saudaranya.

Kemudia mereka berdua mengatur strategi, setelah dikira-kira matang strategi tersebut, keduanya lekas-lekas mencari Datu Sumali’ing. Ke sana ke mari, ke hulu ke hilir Datu Ayuh dan Datu Intingan mencari tetapi tidak bertemu juga. Akhirnya mereka kelelahan dan beristirahat sebentar di atas batu sambil mengulurkan kaki. Tidak lama mereka duduk, di seberang gunung Datu Ayuh dan Datu Intingan melihat Datu Sumali’ing berjalan sambil memikul 6 ekor payau (rusa, menjangan). Rupanya Datu Sumali’ing ini baru saja berburu dan mendapat 6 ekor payau.

Dari seberang gunung, Datu Ayuh dan Datu Intingan mengintip Datu Sumali’ing yang singgah sambil menggerak-gerakkan pinggang, mungkin karena kelelahan akibat memikul 6 ekor rusa tadi. Tampaknya Datu Sumali’ing hendak ngaso (berbaring) sebentar melepaskan penatnya. Sementara kedua datu tadi sedang bersiap-siap hendak menyumpit Datu Sumali’ing dari seberang gunung.

Pada saat ingin meniup sumpit, tiba-tiba keduanya terkejut lantaran ada suara gaib yang membisikkan di telinga mereka. Kata suara gaib tersebut, “Kalau kalian ingin mengalahkan Sumali’ing maka sumpitlah di kerongkongannya.”

Setelah suara gaib tadi hilang, cepat-cepat keduanya bersiap-siap untuk menyumpit. Kebetulan waktu itu Datu Sumali’ing menguap karena ngantuk. Langsung saja keduanya meniup sumpitnya ke arah kerongkongan Datu Sumali’ing. Pphuuuuuuu…pphuuuuuuuu..!!! Anak sumpit kedua datu ini dari seberang gunung bergerak sangat cepat. Kkhaaapp..kkhaappp..!! Dua buku anak sumpit tertancap tepat di dalam kerongkongan Datu Sumali’ing yang sedang menguap tersebut.

Tidak lama setelah itu terdengar bunyi petir yang sangat keras dan langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba berubah terang kembali. Datu Ayuh dan Datu Intingan yang masih berada di seberang gunung sangat terkejut melihat Datu Sumali’ing dan 6 ekor payau tadi berubah menjadi 7 buah gundukan bukit. Akhirnya 7 buah gundukan bukit tersebut diberi nama Gunung Kapala Pitu, yaitu satu kepala Datu Sumali’ing dan 6-nya lagi kepala Payau.

Sekarang gunung itu masih ada, bila mau ke sana bisa melihatnya dari kampung Batu Parahu.

Demikian ceritanya, kurang atau lebihnya mohon maaf.

(Menurut penulisnya yang menceritakan kembali dalam bahasa Banjar, cerita tersebut dikisahkan oleh Dalimun, Pambakal Batu Perahu).

SUMBER: Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO

VERSI BANJAR

“DATU DAYUHAN WAN DATU INTINGAN VS DATU SIMALI’ING (ASAL MUASAL GUNUNG KAPALA PITU)
Oleh: Datu Panglima Alai

Kesah nangini kesah lagenda asal muasal gunung kapala pitu..damini kesahnya:

Di Pagunungan Maratus dahulu kala parnah hidup badua badangsanak, si Ayuh atawa Dayuhan wan si Intingan atawa Bambang Basiwara. Bubuhan kakulaan sabarataan pasti hudah tau nang badua badangsanak nitu padatuan kita barataan luku. Datu Ayuh wan Datu Intingan nangini akur bangat badangsanakan, ka mana-mana haja badua tarus, kada parnah bacakut wan kadua-duanya ne sama baisi kajian masing-masing.

Sidin badua badangsanak nangini bijaksana bangat munnya maatur hidup urang-urang kampung nang ba’utu di Pagunungan Maratus. Kada hiran munnya badua badangsanak nangini dihurmati wan disagani siapa haja,sampai-sampai sidin badua nitu dihurmati ulih bubuhan Dayak nang ba’utu di borneo bagian timur, tangah wan barat.

Salain Datu Ayuh wan Datu Intingan nang suah hidup di Pagunungan Maratus nitu,ada jua nang suah hidup di sana,ngaran sidin Datu Sumali’ing. Datu nang sekong nangini kalakuannya kabalikan dari Datu Ayuh wan Datu Intingan. Bubuhan nang ba’utu di Pagunungan Maratus takutan bangat wan Datu Sumali’ing nangini. Sidin baisi kajian nang ngalih dialahakan. Sidin kada tadas bila ditimpas,tahan ditimbak,nang paling harat kajian sidin nitu siapa haja nang kana ludah sidin langsung barubah jadi batu. Banyak hudah nang jd kurban datu sekong ni,sampai-sampai binatang gen byk jd batu,kd kawa sarek sadikit lalu haja sidin ne maludahi,”cuuuuuuhh…” labaram munnya kana situsaini tu pang jd batu.

Lantaran Datu Sumali’ing nangini byk baisi kajian wan datakutani urg,lalu ha sidin handak manguasai Pagunungan Maratus. Habar sidin nang handak manguasai Pagunungan Maratus tadangar lih Datu Ayuh wan Datu Intingan. Lalu ae badua badangsanak nangini barunding.
“ Intingan,ujar habar si sumali’ing handak manguasai Pagunungan Maratus luku” jar Datu Ayuh bapandir wan Datu Intingan.

“diaku mandangarae habar nitu,munnya sumali’ing manguasai Pagunungan ni ti, labaram munnya inya sarek diludahinya barataan anak cucu kita jadi batu barataannam” ujar Datu Intingan.
Lalu Datu Ayuh pulang nang bapandir, “munnya kaya itu,kita lawan haja sumali’ing nitu dari pada anak cucu kita jadi batu” ujar Datu Ayuh sambil maambil sumpitan dimuhara lawang.
“hadang dulu,sumali’ing nitu harat jua jd kita musti mancari kalamahan inya” Ujar Datu Intingan maingatakan dangsanaknya.

Limbahnya ba’atur,lalu ae badua badangsanak nangini badadas mancari Datu Sumali’ing.
Kasana-kamari,kahulu-kahilir Datu Ayuh wan Datu Intingan mancarii Datu Sumali’ing tp tatap haja kada tadapat..Lantaran kalapahan,sidin nang badua nitu bamandak sapandang,baduduk di atas batu nang ganal wan tinggi sambil baunjur batis. Kada sa’apa sidin badua nitu baduduk,di subarang gunung Datu Ayuh wan Datu Intingan malihat Datu Sumali’ing bajalan sambil ma’anggung 6 ekong payau. Rupanya Datu sekong nangini imbah bagarit baulih 6 ekong payau. Tumatan subarang gunung, Datu Ayuh wan Datu Intingan masih mahintipakan Datu Sumali’ing nang bamandak sambil manggarak-garakan awak nang kalapahan imbah ma’anggung 6 ekong payau td..Pinanya datu Sumali’ing ni ti handak barabah wan guring lantaran kalapahan tadi.

Datu Ayuh wan Datu Intingan nang lagi mahintipakan basiap-siap handak manyumpit Datu Sumali’ing tumatan subarang gunung. Baluman lagi manyumpit, datu badua badangsanak nangini takajut lantaran ada suara gaib nang babisik ditalinga buhannya. Ujar suara gaib nitu babisik, “Munnya buhan ikam handak malahakan Sumali’ing nitu,buhan ikam sumpit haja karakungannya”.

Limbah suara gaib nitu babisik, hancapae Datu Ayuh wan Datu Intingan basip-siap handak manyumpit. Kabulujuran Datu Sumali’ing paharatan manguap, badadas datu badua badangsanak nitu manyumpit karakungan Datu Sumali’ing. Pphuuuuuuu…pphuuuuuuuu..!!! tumatan subarang gunung anak sumpitan Datu Ayuh wan Datu Intingan tarabang liwar hancap bangat. Kkhaaapp..kkhaappp..!! dua buku anak sumpitan tatajak di dalam karakungan Datu Sumali’ing nang paharatan manguap nitu..kada lawas limbah nitu tadangar bunyi patir sing nyaringan wan langit bakajutan kadap. Kada sa’apa limbah nitu langit bakajutan tarang pulang. Datu Ayuh wan Datu Intingan nang masih di subarang gunung liwar takajut malihat Datu Sumali’ing wan 6 ekong Payau nitu barubah manjadi 7 buah gugundukan bukit. Lalu 7 buah gugundukan bukit nitu dingarani Gunung Kapala Pitu, sabuting kapala Datu Sumali’ing, 6-nya lagi kapala Payau. Wahini gunung nitu masih ada, bila balalah ka kampung Batu Parahu kawa malihatinya.

Damintu kesahnya..ampun maaf bila ada kakurangannya wan labihnya.

* Kesah nangitu, dikesahakan lih Dalimun (Pambakal Batu Parahu)

7 thoughts on “DATU DAYUHAN DAN DATU INTINGAN VS DATU SIMALI’ING (ASAL MULA GUNUNG KAPALA PITU)

  1. massa Allah ingat lwn nini yg sdh meninggal, sidin dahulu waktu masih hidup bila mangguringakan cucu, sidin selalu bakisah….mudahan sidin mendapat ampunan di sisi Allah SWT, Aamiin…

  2. Keingatan waktu masih halus rancak bila handak guring aruah abah bakisah tentang datu dayuhan wan intingan ni,,,,,,,

    Mksih bro atas kisahnya,,,jd ingat masa lalu,,,,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s